Transparency International Danmarks Åbenhedspris

Transparency International Danmark er stolte af at kunne præsentere Danmarks Åbenhedspris 

Mange har gennem tiden bragt forhold om magtmisbrug og mangel på åbenhed frem i lyset. Andre gør en indsats for at fremme åbenheden i samfundet. Det er disse menneskers indsats og mod, som Transparency International Danmark gerne vil anerkende med Danmarks Åbenhedspris. Det kan være en medarbejder i en offentlig myndighed eller privat virksomhed, som vælger at blive whistleblower, når alle andre muligheder er udtømt. Det kan være en avis eller et netmedie, der graver korruptionssager frem. Eller det kan være en person, der kaster lys over krænkende adfærd i en bestemt branche. Dette er blot eksempler på, hvordan forskellige aktører kan bidrage til arbejdet med at sætte fokus på korruption i Danmark.

Prisen er på 70.000 kroner og tildeles en person, forening, organisation eller virksomhed, der har ydet en særlig indsats for åbenheden i samfundet. Prisen overrækkes ved et årligt prisuddelingsevent.

Dette års uddelingsevent afholdes den 29. september 2021. Invitationen til arrangementet kan findes her.

Prisen er muliggjort af støtte fra Borgerretsfonden.

Har du spørgsmål til Danmarks Åbenhedspris så skriv til sekretariatet@transparency.dk eller læs mere her.


Nominering til Danmarks Åbenhedspris

Alle kunne frem til den 8. juni 2021 indstille en person, organisation, forening eller virksomhed til Danmarks Åbenhedspris. Umiddelbart efter fristens udløb gennemgår og vurderer priskomitéen samtlige nominerede og udvælger prisvinderen. Der tilstræbes enighed om de nominerede forslag. Hvis der ikke kan opnås enighed, udvælges kandidater og vindere efter simpelt flertal. 

Priskomitéen

Administrerende direktør og chefredaktør for Berlingske Media Lisbeth Knudsen.

Lisbeth Knudsen
Formand for priskomitéen
Strategidirektør, Altinget & Mandag Morgen samt formand for Demokratikommissionen.

Et tillidsbaseret samfund som det danske bygger på åbenhed, og på at magt ikke misbruges hverken i offentligt embede eller i den private sektor. Når tilliden alligevel indimellem bliver brudt, er det godt, at der er nogen til at holde øje med det og bringe det frem i lyset. Denne nye pris skal være med til at sætte fokus på åbenhed eller manglen på samme i det danske samfund og på dem, der har modet og handlekraften til at pege pånår tillidskontrakten bliver brudt.

Jesper Portræt (Buisness)

Jesper Olsen
Næstformand for priskomitéen
Formand for Transparency International Danmark.

Vi indstifter en pris, fordi vinderen meget gerne skulle inspirere og give håb til andre, der gerne vil udvikle den danske tillidskultur, hvor vi har tillid til, at andre gør det, de gør, fordi det er rigtigt, og ikke fordi de bliver kontrolleret. Vi kan ikke kontrollere os til et bedre samfund, og det er der, hvor åbenhed hjælper os med at gøre det rigtige.

Bo Smith. Djøf nedsatte i juni 2014 det såkaldte Bo Smith-udvalg, som skal belyse forholdet mellem politikere og embedsmænd og de rammer, de arbejder under.

Bo Smith
Medlem af priskomitéen

Fhv. formand for Bo Smith-Udvalget, Medlem af Partistøtteudvalget, forhenværende departementschef, Beskæftigelsesministeriet.

“I et folkestyre er det bedste værn mod misbrug af magt åbenhed. Borgerne skal kunne gennemskue virksomhedernes anvendelse af økonomisk magt, myndighedernes respekt for rettigheder og ligebehandling og grundlaget for politikernes beslutninger. Med åbenhedsprisen sættes der fokus på, hvordan åbenheden konkret kan fremmes i Danmark.”

Lene Holm Pedersen

Lene Holm Pedersen
Medlem af priskomitéen
Professor på Statskundskab Københavns Universitet.

“Når Danmark bliver set som verdens mindst korrupte land, skyldes det populært sagt, at alt er tilladt. Andre lande har skrappe regler for partistøtte, svingdørsansættelser m.m. Vi har en tro på at det kan ordnes med tillid, men den tid er forbi. Tænk på Udbytteskattesagen, Hvidvask-sagen og alt det der myldrede frem, da der gik hul på #metoo. Der er store personlige omkostninger ved at stå frem. Åbenhedsprisen er en lejlighed til at hædre og belønne dem der faktisk gør det. Du kan bidrage ved at indsende din nominering”

_ATO6843

Tom Jacobsgaard
Medlem af priskomitéen
Direktør for Bestyrelsesforeningen. Direktør for CBS Bestyrelsesuddannelserne

“Åbenhed, viden og kompetencer samt magtdeling er afgørende for værdiskabelse – i virksomhederne, for aktionærer, stakeholders og samfund. Åbenhed er afgørende for, at markedspladser fungerer –  i forbrugernes og investorernes interesse. Åbenhed er afgørende for, at vi hver og en kan gøre vore egne valg og bidrage til, at Danmark fremadrettet vil være et foregangsland – demokratisk, økonomisk og bæredygtighedsmæssigt”

Anders

Anders Kjærulff
Medlem af priskomitéen
Repræsentant for Borgerretsfonden

“I udlandet har whistlebloweren Chelsea Manning betalt en høj pris for løfte sløret for hvad der foregik i det amerikanske militær under krigen i Irak og Afghanistan – herhjemme tog en modig ansat fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) en stor chance, og gik til tilsynet med efterretningstjenesterne (TET) med oplysninger vi stadig mangler at se de politiske konsekvenser af. I det tekno-politiske system vi lever i, et system, der lukker sig mere og mere om sig selv, er det afgørende for demokratiet, at mennesker tør træde ud af rækken og fortælle sandheden – også når det ville være mest praktisk at lade være”

Scroll til toppen