Danmarks Åbenhedspris

Vi indsamler nu igen nomineringer til Åbenhedsprisen, der skal uddeles for anden gang til november 2022. Endnu en gang skal vi hylde de modige stemmer, der tør stille sig frem og arbejde for større gennemsigtighed i samfundet.
Åbenhedsprisen kan både blive givet til en person, der har valgt at blive whistleblower, når alle andre muligheder er udtømt. Et medie der graver korruptionssager frem. Eller det kan være en person, der kaster lys over krænkende adfærd i en bestemt branche. Dette er blot eksempler på, hvordan forskellige aktører kan bidrage til arbejdet med at sætte fokus på åbenhed, korruption og magtmisbrug i Danmark.
 Dette års uddelingsevent bliver afholdt den 8. november 2022.
Sidste år fik vi mange gode nomineringer og det endte med at der var to vindere. Det blev journalistgravergrupperne fra Berlingske og TV2 og whistleblowerorganisationen VERON, der delte prisen på 70.000 kr. for deres arbejde for åbenhed i Danmark. I år skal der nye stemmer og modige kræfter til, der skal anerkendes for deres arbejde.
Prisen er muliggjort af støtte fra Borgerretsfonden.
Har du spørgsmål til Danmarks Åbenhedspris så skriv til sekretariatet@transparency.dk eller læs mere her


Nominering til Danmarks Åbenhedspris

Indtil d. 8. juli 2022 kan alle indstille en person, organisation, forening eller virksomhed til Danmarks Åbenhedspris. Umiddelbart efter fristens udløb gennemgår og vurderer priskomitéen samtlige nominerede og udvælger prisvinderen. Der tilstræbes enighed om de nominerede forslag. Hvis der ikke kan opnås enighed, udvælges kandidater og vindere efter simpelt flertal. 
Nominering sker ved at sende en mail til sekratariatet@transparency.dk hvor der i emnefeltet skal stå “nominering til åbenhedsprisen”

Priskomitéen

Administrerende direktør og chefredaktør for Berlingske Media Lisbeth Knudsen.

Lisbeth Knudsen
Formand for priskomitéen
Strategidirektør, Altinget & Mandag Morgen samt formand for Demokratikommissionen.

Et tillidsbaseret samfund som det danske bygger på åbenhed, og på at magt ikke misbruges hverken i offentligt embede eller i den private sektor. Når tilliden alligevel indimellem bliver brudt, er det godt, at der er nogen til at holde øje med det og bringe det frem i lyset. Denne nye pris skal være med til at sætte fokus på åbenhed eller manglen på samme i det danske samfund og på dem, der har modet og handlekraften til at pege pånår tillidskontrakten bliver brudt.

Jesper Portræt (Buisness)

Jesper Olsen
Næstformand for priskomitéen
Formand for Transparency International Danmark.

Vi indstifter en pris, fordi vinderen meget gerne skulle inspirere og give håb til andre, der gerne vil udvikle den danske tillidskultur, hvor vi har tillid til, at andre gør det, de gør, fordi det er rigtigt, og ikke fordi de bliver kontrolleret. Vi kan ikke kontrollere os til et bedre samfund, og det er der, hvor åbenhed hjælper os med at gøre det rigtige.

Bo Smith. Djøf nedsatte i juni 2014 det såkaldte Bo Smith-udvalg, som skal belyse forholdet mellem politikere og embedsmænd og de rammer, de arbejder under.

Bo Smith
Medlem af priskomitéen

Fhv. formand for Bo Smith-Udvalget, Medlem af Partistøtteudvalget, forhenværende departementschef, Beskæftigelsesministeriet.

“I et folkestyre er det bedste værn mod misbrug af magt åbenhed. Borgerne skal kunne gennemskue virksomhedernes anvendelse af økonomisk magt, myndighedernes respekt for rettigheder og ligebehandling og grundlaget for politikernes beslutninger. Med åbenhedsprisen sættes der fokus på, hvordan åbenheden konkret kan fremmes i Danmark.”

_ATO6843

Tom Jacobsgaard
Medlem af priskomitéen
Direktør for Bestyrelsesforeningen. Direktør for CBS Bestyrelsesuddannelserne

“Åbenhed, viden og kompetencer samt magtdeling er afgørende for værdiskabelse – i virksomhederne, for aktionærer, stakeholders og samfund. Åbenhed er afgørende for, at markedspladser fungerer –  i forbrugernes og investorernes interesse. Åbenhed er afgørende for, at vi hver og en kan gøre vore egne valg og bidrage til, at Danmark fremadrettet vil være et foregangsland – demokratisk, økonomisk og bæredygtighedsmæssigt”

Louise Halleskov
Medlem af priskomitéen
Lektor i EU- og menneskeret på Aarhus Universitet. Næstformand i bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder

“Gennemsigtighed om offentlige og private magtstrukturer er en forudsætning for et velfungerende demokrati. Med prisen ønsker vi at anerkende dem, der gennem åbenhed bidrager til den nødvendige demokratiske debat om magtudøvelse.”

Anders

Anders Kjærulff
Medlem af priskomitéen
Repræsentant for Borgerretsfonden

“I udlandet har whistlebloweren Chelsea Manning betalt en høj pris for løfte sløret for hvad der foregik i det amerikanske militær under krigen i Irak og Afghanistan – herhjemme tog en modig ansat fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) en stor chance, og gik til tilsynet med efterretningstjenesterne (TET) med oplysninger vi stadig mangler at se de politiske konsekvenser af. I det tekno-politiske system vi lever i, et system, der lukker sig mere og mere om sig selv, er det afgørende for demokratiet, at mennesker tør træde ud af rækken og fortælle sandheden – også når det ville være mest praktisk at lade være”

Scroll to Top
Transparency International Danmark