Lovforslag: Ændring af krav om dansk bankkonto for udenlandske arbejdstagere.

Lovforslag: Ændring af krav om dansk bankkonto for udenlandske arbejdstagere

Misbrug af magt finder sted på arbejdsmarkedet. En arbejdstager kan presses til kriminalitet som f.eks. at acceptere en lønudbetaling, der er mindre end der står i ansættelseskontrakten, eller måske til at føre penge til udlandet som en del af en hvidvask operation.
 
Udenlandske arbejdstagere er særligt udsatte, fordi konsekvenserne ved en afskedigelse kan være større. De kan f.eks. være nødt til at forlade landet, hvis de står uden arbejde.
 
Hvis der er gennemsigtighed om pengeoverførsler mellem arbejdsgiver og arbejdstager mindskes risikoen for magtmisbrug. Udlændigloven 1) har en bestemmelse om, at en udenlandsk arbejdstager skal oprette en konto i en dansk bank indenfor 90 dage.
 
En pengeoverførsel af f.eks. løn til en dansk bankkonto, er undergivet danske krav til pengeinstituttet om kundens identitet og med overvågnings- og indberetningspligt ved mistanke om hvidvask samt dokumentation og revision. Reglerne er specificeret f.eks. i hvidvaskloven 2).
 
Hvis pengene overføres direkte til en udenlandsk bankkonto, vil gennemsigtigheden være afhængig af lovgivningen i det pågældende land. Reglerne der vil ofte være langt svagere end de danske krav, og samtidig være besværligere at håndhæve administrativt. Der kan være f.eks. sprogbarrierer, usikkerhed om dokumentationens validitet eller tidsmæssige forsinkelser.
 
Der nu er fremsat et forslag til ændring af udlændigeloven 3).  En del af forslaget er, at 90 dages fristen ændres til 180 dage. Det betyder et større tidsrum, hvor lønudbetaling kan ske direkte til udenlandske bankkonti, og at gennemsigtigheden dermed er mindre end ved danske banker. Dette giver et større incitament for magtmisbrug og afpresning af udenlandske arbejdstageren.
 
Transparency International har fokus på magtmisbrug og hvidvask, både internationalt og i Danmark.
 
Det skal være gennemsigtigt, hvordan midler er bragt til veje og hvem den reelle ejer er. Det skal også være gennemsigtigt, hvordan penge strømmer gennem de finansielle processer, både danske og internationalt.
Transparency Danmark anbefaler størst muligt gennemsigtighed, og ønsker færre forhindringer og bedre opklaring af ulovlige transaktioner, der hidrører fra korrupt kriminalitet.
 
Vi støtter kravet til udenlandske arbejdstagere om lønudbetaling til en dansk bankkonto indenfor 90 dage, og kan ikke støtte en ændring af tidsfristen til 180 dage. En udvidelse vil mindske gennemsigtigheden og øge muligheden for ulovlige transaktioner via udenlandske konti, og muligvis helt fjerne brug af danske bankkonti fra flere udenlandske arbejdstagere.
 
Begrundelsen for 180 dages frist er at det angiveligt “vil få en bedre mulighed for at kunne efterleve kravet om oprettelse af bankkonto inden for den fastsatte tidsfrist”.
 
3F organisationen har dokumenteret, at den praktiske sagsbehandlingstid i CPR registret og bankerne er ca. 20 dage. I tillæg til de 20 dage hos CPR registret og bankerne er der selvfølgelig processen hos arbejdstageren og arbejdsgiveren selv. Der kan også være behov for ekstra tid til unormale sager.  De resterende 70 dage burde dog være nok til dette. Vi ser ingen data eller argumenter for en forlængelse af tidsfristen til 180 dage.
 
Transpareny Danmark
 
 
 
  1. LBK nr 1079 af 10/08/2023 Udlændigeloven
  2. LBK nr 316 af 11/03/2022 Hvidvaskloven
  3. Lovforslag L147 – Forslag til lov om ændring af udlændigeloven (20. marts 2024)
Scroll to Top