Brev til Folketinget med opfordring om at efterleve kritik fra GRECO

Danmark bliver igen kritiseret af GRECO, der er Europarådets organisation mod korruption, for ikke at reagere på opfordringer om større gennemsigtighed, blandt andet omkring politikeres økonomiske interesser. Transparency International Danmark har på den baggrund sendt Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget et brev med fem konkrete forslag til, hvad der bør gøres for at efterleve krav fra GRECO.

  1. Gør indberetning til Folketingets hvervregister obligatorisk
  2. Indfør et lobbyregister
  3. Indfør regler der forhindrer dobbeltroller
  4. Indfør en karensperiode for tidligere ministre og medlemmer af Folketinget
  5. Nedsæt en etisk komité

Læs mere om vores forslag her

Og læs GRECOS kritik her

Scroll to Top
Transparency International Danmark