Støttemedlemmer

Transparency International Danmark modtager ikke offentlig støtte. Vores organisation er derfor helt afhængig af kontingenter fra vores individuelle medlemmer og vores støttemedlemmer, hvor især støttemedlemmerne udgør langt den største del af vores faste indtægter. 

Det er vigtigt at der er åbenhed om, hvem vi har en økonomisk relation til. Det kan du læse nærmere om på denne side.

Hvis vi bliver spurgt om sager der vedrører et af vores støttemedlemmer gør vi – udover at det fremgår af listen her – altid proaktivt eksempelvis journalisten opmærksom på denne afhængighed. Vi vurderer alle sager uden at skele til, om det er et støttemedlem eller ej. Men det skal være transparent for at andre kan vurdere det. 

Nedenfor er listen over dem, der aktuelt støtter vores arbejde. De støtter med mellem 2.000 og 20.000 kr. om året – efter faste kriterier alt efter størrelse. Se kritierne her. For os er det ikke beløbets størrelse i sig selv men det at vi modtager økonomisk støtte, der er afgørende for vurderingen af vores afhængighed. Det hvad enten det er en enkeltpersons virksomhed, en NGO eller et stort børsnoteret selskab. Støttemedlemmer har ikke stemmeret til vores generalforsamling. De kan anvende vores logo uden der deri ligger en nærmere stillingtagen fra vores side.  

At det maksimale kontingent er på 20.000 kr. afspejler, at vi ikke vil være afhængig af ét eller få støttemedlemmer. Hvis vi modtager støtte udover de faste kontingenter, bliver beløb over 2.000 kr. offentliggjort særskilt her.

Hvis du har spørgsmål til vores tidligere støttemedlemmer eller andre informationer du ikke kan finde her på siden er du altid velkommen til at kontakte os på sekretariatet@transparency.dk 

Vores nuværende støttemedlemmer er:

Note: Vi bemærker, at der typisk kan gå op til en måned fra vi har modtaget kontingentbetalingen til det er registreret på hjemmesiden. Det skyldes den administrative kapacitet i vores sekretariat.
Scroll to Top
Transparency International Danmark