Fusk med udbud om at tegne nyt sygehus til 1,6 MIA DKK

Region Hovedstaden er i gang med at bygge et nyt akutsygehus på Bispebjerg til 1,6 MIA DKK. Der er i regionens forhandlingsorganisation og evalueringsgruppe personer, der allerede tidligt i forløbet havde taget stilling til, at de ønskede, at udbuddet om at tegne sygehuset skulle vindes af KHR mens COWI og C. F. Møller skulle tabe, hvilket må anses som usagligt. I januar 2017 besluttede regionens forretningsudvalg at fyre projektdirektøren for at fuske med udbuddet. Og forretningsudvalget har besluttet at hele processen omkring udbuddet skal gennemgås af et eksternt advokatfirma. Klagenævnet gav i november 2017 COWI og C. F. Møller ret i, at udbuddet skulle annulleres, og der skulle laves et nyt.
Advokatundersøgelsens resultat bliver interessant i forhold til, om der kan placeres et strafferetligt ansvar mod personerne bag udbudsprocessen. Samtidig viser sagen endnu et eksempel på risikoen for korruption i forbindelse med offentlige udbud.
C.F. Møller har rejst krav om erstatning på over 60 M DKK. Det bliver derfor interessant at se, hvilke besparelser regionen skal gennemføre for at skaffe de penge, som forsinkelsen og evt. erstatninger kommer til at koste.

Scroll to Top
Transparency International Danmark