Grønlandsk NIS studie


Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland 2012
Hovedkonklusionen på dette studie er at det er vanskeligt at fastholde kvalificeret og veluddannet arbejdskraft i Grønland med stor personaleudskiftning og begrænset kontinuitet i den offentlige sektor til følge.
Samtidig skal sagsbehandlere i den offentlige sektor administrere en til tider usammenhængende og uoverskuelig samling af regler og lovgivning. Det gælder blandt andet på fiskeri-, skatte-, social, bolig- og indkøbsområdet.
Det kan give tilfældige sagsafgørelser og åbne op for uregelmæssigheder og i sidste ende korruption.
På råstofområdet ville det være i Grønlands interesse at Råstofdirektoratet blev mere gennemsigtigt og at der blev bedre mulighed for at Inatsisartut, offentligheden og andre myndigheder (f.eks. på miljøområdet) kunne holde direktoratet ansvarligt.
Læs hele rapporten her: NIS Grønland Læs det danske NIS studie her.
Du kan læse mere om den forholdsvis nye Transparency International Grønland her.

Scroll to Top