HAR VI NU EN PLAN FOR AT STYRKE INTEGRITETEN I DANMARK?

Al begyndelse er svær, man skal kravle før man kan gå, og nu er vi i gang med et vigtigt stykke arbejde. Men Transparency International Danmark havde håbet, der er i forbindelse med IACC18 var blevet fremlagt en egentlig handlingsplan. 
Overordnet set, hilser Transparency International Danmark velkommen, at Danmark har fremlagt et samlet papir om bekæmpelse af korruption.
– Det er et stort og vigtigt skridt, for det udtrykker regeringens anerkendelse af at vi også i Danmark har korruption, som i alle lande. Det er ret vigtigt og noget vi har manglet, siger formanden for Transparency Internationale Danmark, Natascha Linn Felix.
– Vi havde håbet, at vi havde set den første nationale handlingsplan. Den er derfor i vores øjne langt fra perfekt. Der er faktisk rigtig mange mangler. Internationale organer står i kø med konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kan forbedre sit forsvar mod korruption, men langt de fleste er ikke adresseret i papiret. I virkeligheden indeholder mest af alt en samling af initiativer, som allerede sker. Det positive for os er, at det nu adresseret tydeligt inden for en anerkendt ramme af at bekæmpe og forebygge korruption, udtaler Natascha Linn Felix og fortsætter.

– Vi havde gerne set en handlingsplan, der var ambitiøs på centrale områder omkring privat partistøtte, offentliggørelse af politikeres hverv og interesser, gennemsigtighed om lobbyisme, bedre beskyttelse og rådgivning til whistleblowere og så videre. Derudover nævnes der intet om arbejdet på kommunalt niveau.
– Vi opfordrer regeringen til allerede nu at starte processen om en egentlig handlingsplan, og inddrage virksomheder, fagbevægelse og civilsamfundet. Vi stiller os i hvert fald til rådighed, slutter Natascha Linn Felix.
Scroll to Top