Klager over mobning og chikane i TI-S

Den 21. august bragte The Guardian en historie under overskriften Transparency International Staff Complain of Bullying and Harassment” (Læs artiklen her). Heri bliver det fremlagt, hvordan flere ansatte på bevægelsens sekretariat i Berlin fortæller om et helt uacceptabelt arbejdsmiljø. Det vil vi gerne knytte et par ord til fra TI-DK’s side.

Først og fremmest er det vigtigt at sige, at vi som nationalt chapter (afdeling) ikke har noget at gøre med personaleforholdende og ledelsen af sekretariatet i Berlin. Dermed har vi heller ikke ret til indsigt i personalesager, og vi ved dermed ikke mere end dét, vi kan læse af artiklen i The Guardian. Vi har ikke daglig kontakt med hverken ledelse eller ansatte, og vi fungerer i mange henseender helt uafhængigt af det fælles sekretariat i mange af vores daglige aktiviteter.

Dernæst skal det siges, at det ikke er nyt for nogen i Transparency International, at de sidste år har været hårde ved sekretariatet i Berlin. Vi har fra TI-DK’s side sammen med mange andre nationale afdelinger af organisationen (chapters) lagt pres på at sikre gennemsigtighed og stabilisering.  Som nationalt chapter ser vi det som en anledning til endnu en gang at konstatere, at ingen organisation eller forening er immune for dårlig kultur og magtfuldkommenhed (oplevet eller faktisk). Det er en anledning til at konstatere, at whistleblowere føler sig udsatte – selv i en organisation, der kæmper for whistlebloweres beskyttelse hver dag.

Så hvad vil vi gøre ved det? Vi vil fortsat stille spørgsmål og være kritiske over for de svar, vi får. Vi vil gøre vores aller bedste for at handle, som vi prædiker.

Har TI-DK også et problem med kulturen? Det håber vi virkelig ikke, men historien giver god anledning til at tage en samtale om emnet ved næste bestyrelsesmøde. Meget er anderledes, når man drives at frivillige ildsjæle, men vi skal som bekendt altid være på vagt for sovepuder.

Du kan læse sekretariatet i Berlins kommentar på sagen via link her.

Scroll to Top
Transparency International Danmark