Kommunalvalg 2021

Transparency International Danmark sætter fokus på de ny- og genvalgte medlemmer i by- og regionsrådenes kommende opgaver.

Transparency International Danmark ønsker alle ny- og genvalgte medlemmer af by- og regionsråd tillykke med valget. Lokalvalg er vigtige, fordi dem der bliver valgt, har stor indflydelse på, og magt over, vores nære hverdag. For eksempel har de indflydelse på åbningstider i børnehaven, skolelukninger, hvilke veje der skal være stilleveje eller hvilke plejehjem, der skal renoveres.

 

Samtidig har lokalpolitikere oftest et stort lokalt netværk både blandt borgere og erhvervsliv. De lever og virker i og med det samfund, de skal udøve magt over. Nærheden er vigtig, men der er risiko for, at nærhed bliver til indspisthed, hvis ikke der er tilstrækkelig åbenhed.

 

Derfor har Transparency International Danmark sendt et brev til alle ny- og genvalgte medlemmer af by- og regionsrådene i samtlige danske kommuner, hvor vi opfordre til at være den tildelte magt ydmyg og ar fremme åbenheden i kommunerne og regionerne. Læs brevet her.


Vi har i forbindelse med kommunalvalget også sat fokus på privat partistøtte, whistleblowerordninger i kommunerne, offentligt ansattes ytringsfrihed, øget mediestøtte til lokale medier og åbenhed generelt.

 

I Danmark skal der – lokalt såvel som nationalt – være tillid mellem borgere og politikere. Derfor bør der også være åbenhed og gennemsigtighed i de lokale politiske systemer.

 

Privat partistøtte

Privat partistøtte og små udbud

I politik følges kampen om pladserne med kampen om pengene. I kommunerne koster en valgkamp ikke lige så meget som kampen om pladserne til Folketinget. Da der samtidig ikke er langt mellem donor og modtager – de kender måske ofte hinanden – er det ekstra vigtigt, at der er klare regler og gennemsigtighed, da selv små beløb, donationer og sponsorater kan have stor betydning for den enkelte politikers valgkamp.
 
Transparency International Danmark mener, at alle beløb på over 2.000 kroner, samt navnene på donorerne, skal være offentligt tilgængelige. Det er vigtigt, at beløbene offentliggøres løbende under valgkampen, mens de kommer ind. Indsamlinger på Facebook og andre platforme er populære. Derfor bør det offentliggøres, hvor mange penge der er samlet ind, og hvor mange der har doneret.
 

De nære relationer i mindre kommuner bør give anledning til at være opmærksom på, at små udbud ikke forvandler sig til vennetjenester, da det er nemt og fristende at droppe de formelle arbejdsgange, når det blot er små udbud. Risikoen for at udbuddet slet ikke kommer i udbud, eller blot gives til venner, bliver større. Det samme gælder for lokalplaner og VVM-redegørelser. Argumentationen og beslutningsprocessen skal være så gennemsigtig som muligt.

Offentligt ansattes ytringsfrihed

Det er ofte i kommunerne, at Christiansborgs beslutninger skal føres ud i livet, og det gør kommunerne i langt de fleste tilfælde uden slinger i valsen. Men når det går galt, er det vigtigt med en god whistleblowerordning, der kan dæmme op for magtmisbrug og sikre, at love og god forvaltningsskik bliver overholdt.
 
Whistleblowerordninger er særligt vigtige i kommuner, fordi kommunalsamfund er små, og de kan derfor være mere indspiste med en større tilbøjelighed til vennetjenester. Samtidig er kommunalsamfund mere intime, og det kan derfor være sværere for medarbejderen at gå til den overordnede i kommunen. I disse tilfælde bliver whistleblowerordninger relevante.
 
Nærheden i kommuner kan desuden gøre det sværere at kritisere politikere, og det kan gøre politikere mere ømskindede over for kritik. Man skal derfor være opmærksom på at sikre de kommunalt ansattes ytringsfrihed.
 
Alt for mange sager om begrænsning af offentligt ansattes ytringsfrihed stammer fra kommunerne. En debat er først åben og kvalificeret, når man har sikret de kommunalt ansattes ytringsfrihed.
 
Derfor er det vigtigt at de nye kommunalbestyrelser og regionsråd både følger op på de årlige tilbagemeldinger for whistleblowerordningerne og bakker op om, og opmuntrer de ansatte til, at deltage i den offentlige debat.

En stærk lokalpresse

Lokal politik og forvaltning er væsentligt, og det bør dækkes af en stærk lokalpresse, der kan opsnuse, researche og afdække de nære historier, der ofte er vigtige for borgernes daglige liv.    

En levende presse og en levende lokal debat er et vigtigt redskab til at kaste lys over kommunernes arbejde – også når det ikke går rigtigt til. Der er talrige af eksempler fra kommunerne, hvor journalister har kastet lys over blandt andet nepotisme, vennetjenester og sager om habilitet. Men også debatsiderne er et vigtigt redskab til at skabe åbenhed omkring kommunernes arbejde og skabe debat, hvor man lokalt kan ytre sig gennem for eksempel læserbreve om de politiske initiativer og beslutninger.  

I løbet af de seneste årtier er mange lokalaviser lukket og de lokalaviser, som fortsat er aktive, har meget færre ressourcer i dag. Det betyder, at pressens tilstedeværelse er begrænset i mange kommuner. Det er uheldigt, da det er de lokale journalister, som kender deres nærområde, der kan søge de relevante aktindsigter eller stille de kritiske spørgsmål til byrådspolitikerne. De få ressourcer betyder også, at der sjældent er mulighed for at fremme en relevant lokal debat. En aktiv kritisk lokalpresse samt lokal debat er helt afgørende for vores demokrati.   

Transparency International Danmark mener, at det er vigtigt at fremme aktiv borgerdeltagelse i regioner og kommuner, da det er dem, der forvalter store dele af de ressourcer, vi betaler til fælleskassen. TI-DK mener derfor, at der i de kommende medieforhandlinger skal afsættes midler til at styrke den lokale debat. Det kan eksempelvis ske ved, at der gives tilskud til private netmedier, som enten beskæftiger sig med et lokal- eller et nicheområde Derudover bør den lokale graverjournalistik støttes, for eksempel ved at give støtte til mere samarbejde på tværs af lokale redaktioner eller ved at de enkelte lokalaviser kan få relevant sparring hos fagpersoner.  

Scroll to Top
Transparency International Danmark