Måske lidt mere transparens vedr. folketingsmedlemmers økonomiske interesser

2014-11-30 Nye krav til forlketingsmedlemmers registrering af hverv og interesser – dog først efter næste valg
Folketingets udvalg for Forretningsorden har på mødet den 26. november vedtaget at gøre registreringen af hverv og økonomiske interesser obligatorisk, hvor den tidligere var frivillig.
Ændringen er vedtaget af et flertal, men var ikke enstemmigt, idet Venstre og Konservative stemte imod.3
Her kan du læse mødeindkaldelsen og de bagvedliggende bilag.UFO møde 20141126 med bilag om hvervsregister
Vi byder ændringen velkommen som en (beskeden) forbedring, men bemærker samtidig:
* at “obligatorisk” blot betyder, at “delinkventerne” bliver medtaget på en liste på Folketingets hjemmeside
* at ændringen først gælde efter næste folketingsvalg
Man må respektere Grundloven, som udtømmende oplister kravene til medlemmernes valgbarhed (i 1849 var transparens ikke så vigtigt som idag). Alligevel er det beklageligt, at Folketinget, som med stor lyst fastsætter obligatoriske krav har så svært ved at regulere sine egne medlemmers adfærd.
Formanden for Transparency Danmark er selv tidligere statsautoriseret revisor (nu med deponeret beskikkelse). Han husker tydeligt de overordentligt detaljerede krav, som blev stillet til registrering af hans økonomiske interesser m.v., som ved overtrædelse kunne medføre fortabelse af beskikkelsen. Disse regler omfattede iøvrigt også økonomiske interesser/hverv hos ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn unde 18 år !!
Nogle af modstanderne blandt folketingsmedlemmerne mener “Så kan vælgerne blot lade være med at stemme på os”. TI-DK kan kun være enig: “Stem ikke på en kandidat til Folketinget, som ikke vil oplyse sine hverv og økonomiske interesser”.

Scroll to Top
Transparency International Danmark