Mærkesager

Transparency International er en international NGO, som kæmper for en verden fri for korruption og magtmisbrug.

Korruption er meget mere end bare bestikkelse. Det er en mangearmet størrelse, der kan yde indflydelse på alle dele og alle lag af samfundet. Korruption omfatter alle former for misbrug af betroet magt til egen vinding. Det kan for eksempel dreje sig om underslæb, nepotisme og smørelse. Læs mere om forskellige former korruption her.

I Danmark er vi, som et af de mindst korrupte lande i verden, relativt gode til bekæmpelse af korruption. Det betyder dog ikke, at der ikke er plads til forbedringer, for ingen lande er immune overfor magtmisbrug. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at korruption, der foregår andre steder i verden, både kan påvirke og være forårsaget af Danmark. Et eksempel herpå er, når danske banker hvidvasker penge i andre lande – så er de med til at facilitere korruption internationalt.

Transparency International Danmark arbejder lokalt med mærkesager, som vi mener er de største udfordringer lige nu.

Scroll to Top
Transparency International Danmark