Medlemspolitik

 

Enhver fysisk eller juridisk person, som støtter TI-DK’ overordnede mål og principper, er velkommen som medlem i TI-DK.

Kontingent

Foreningen tilbyder to slags medlemskab:

 

Individuelt medlemskab

Medlemskab for fysiske personer. Der gives rabat til studerende, pensionister og arbejdssøgende.

 

Støttemedlemskab

Medlemskab for alle typer juridiske personer undtagen politiske partier – det vil sige virksomheder, offentlige institutioner og non-profit organisationer.

Bliv medlem her

 

Indmeldelse

Enhver person kan melde sig ind i TI-DK uden forudgående accept af bestyrelsen.

Enhver organisation (undtagen politiske partier) kan ansøge om medlemskab af TI Danmark. Ansøgningen vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde og godkendt med mindre der er begrundet mistanke om, at organisationens medlemskab vil true TI Danmarks uafhængighed, principper eller arbejde. Organisationer kan blive bedt om skriftligt at vedkende sig TI Danmarks værdier, men en godkendt indmeldelse i TI Danmark er ikke udtryk for en “blåstempling” fra TI-DK’s side af organisationens virke og aktiviteter.

 

Eksklusion

TI Danmarks bestyrelse kan til enhver tid beslutte at ekskludere et medlem med øjeblikkelig virkning, hvis:

§       medlemmet ikke har betalt sit medlemskontingent efter to rykkere

§       medlemmets handlinger vurderes at være i strid med TI-DK’s principper eller true foreningen omdømme

Medlemmer kan vælge at anke en eksklusion inden 4 uger efter bestyrelsens beslutning herom.

Bestyrelsen vil videresende en sådan anke til TI’s internationale sekretariat i Berlin for at indhente deres vurdering og derefter træffe en endelig afgørelse. En eksklusion kan ligeledes tages op til genovervejelse på den årlige generalforsamling.

 

Donationer

TI-DK modtager gerne donationer fra medlemmer eller fra andre navngivne individer eller organisationer. Donationer og kontingent fra én giver (individuel eller organisation) kan dog ikke overstige 100.000 DKK årligt.

 

Brug af TI Danmarks logo og navn

Alle støttemedlemmer og donorer vil blive nævnt på TI-DK’s hjemmeside www.transparency.dk med oplysning om det givne beløb i året og link til givers evt. hjemmeside. Støttemedlemmer kan vederlagsfrit referere til medlemskab af TI-DK på deres hjemmeside og kan i den forbindelse inkludere et TI-DK støtte-logo (leveres af TI-DK). Der er også mulighed for at referere til medlemskab af TI-DK i publikationer, PR- og reklamemateriale osv. Sådan omtale kræver dog forhåndsgodkendelse af TI-DK’s bestyrelse, som kan betinge godkendelsen af en donation.

Godkendt af bestyrelsen juni 2013

Scroll to Top