Ny rapport viser klar forbedring i de største virksomheders transparens omkring anti-korruption

15-06-2016 Transparency International Danmark (TI DK) offentliggjorde i går en rapport om de største danske virksomheders transparens omkring anti-korruption, koncernejerforhold og landerapportering. Vi kalder rapporten TRAC 2016 (Transparency in Corporate Reporting).

Fire studerende fra CBS har for TI-DK analyseret, hvordan de 30 største danske virksomheder (20 børsnoterede og 10 ikke børsnoterede) rapporterer om deres anti-korruptionspolitik, ejerforhold i koncernen og økonomiske nøgletal per land. Der er udvalgt de største virksomheder fra hver gruppe, som er aktive i mindst fire lande. Analysen er baseret på en metode udviklet af vores globale organisation og er uændret siden vi i 2014 lavede en tilsvarende analyse af de 20 største danske børsnoterede selskaber (TRAC 2014). Konsistensen i metoden gør det muligt direkte at sammenligne resultaterne fra 2014 med 2016.

En stor ros til de fire CBS studerende Alexandra Kemp, Marina Troicin, Rebecca Schmid og Sophie Ellgaard for deres indsats.
Af de 20 børsnoterede virksomheder er 15 gengangere fra 2014, de fem nye er især medtaget på grund af højere børsværdi end de udgåede.
Der er mange ting at glæde sig over i rapporten:

 • Der er fem virksomheder, som scorer maksimum (100%) på deres oplysninger om anti-korruptions-politik: Arla Foods, Coloplast, Lego, Novo Nordisk og Pandora. I 2014 var den højeste score 96%.
 • Den gennemsnitlige score for anti-korruptionspolitik er forbedret fra 63% til 75%
 • De ikke-børsnoterede virksomheder ligger i 2016 på samme gennemsnit som de børsnoterede i 2014 (63%), men der er 2 top-scorere: Arla Foods og Lego.
 • Der er meget bedre oplysninger om koncernejerforhold, hvor gennemsnittet er steget fra 66% i 2014 til 89% i 2016 og hele 24 af de 30 scorer 100% her.
 • Landerapportering er stadig analysens svageste område. Gennemsnit på 1% i 2014 er kun steget til 3% i 2016. 22 virskomheder scorer 0%. Danske Bank er bedst med en score på 60%. Årsagen til det lave gennemsnit er formodentlig, at der ikke findes lov-krav eller standarder på dette område.
 • 24 af virksomhederne er tilsluttet UN Global Compact (et FN initiativ for virksomheders bæredygtighed, herunder anti-korruption). Her scorer disse 24 virksomheder gennemsnitligt 82% på anti-korruptions-politker mens de øvrige 6 kun scorer 46% i gennemsnit.

Anti-korruptions-politik måles på 13 spørgsmål. Her bemærker man bl.a.:

 • Det er glædeligt at se, at de fleste virksomheder nu lader deres anti-korruptionspolitik gælde for leverandører
 • 25 af virksomhederne oplyser, at de har en whistleblower-ordning og desuden, at det ikke medfører sanktioner at rapportere afvigende hændelser.
 • 23 af virksomhederne har et træningsprogram, men det er i en del virksomheder uklart, om det også er obligatorisk for direktion/bestyrelse
 • 17 af virksomhederne oplyser ENTEN at de ikke yder bidrag til politiske partier eller oplyser størrelsen og modtagerne heraf (interessant i lyset af den aktuelle debat i Danmark herom, senest bogen Skjulte Penge).

Rapporten indeholder også en række forslag til forbedringer, rettet mod virksomheder, Folketinget og investorer:

 • Vi anbefaler, at virksomheder arbejder videre med implementering og monitorering af anti-korruptions-politiker
 • Vi anbefaler, at Folketinget overvejer kravene til CSR-rapportering, især for de største virksomheder
 • Vi anbefaler, at investorerne øger fokus på ikke-finansiel information, bl.a. om bæredygtighed
 • Vi er bekendt med, at EU overvejer at indføre krav om landerapportering for store virksomheder (omsætning over 5 MIA DKK). Dette vil berøre  alle virksomhederne i vores rapport.

Du kan se rapporten her.

Scroll to Top
Transparency International Danmark