Nyt korruptions indeks ude

Krise i regeringsførelse.
Mange protester, der prægede 2011, udtrykte vrede over korruption i politik og den offentlige sektor.
Korruption er ifølge Transparency Internationals 2011 Corruption Perceptions Index, som blev offentliggjort i dag, fortsat en plage for lande verden rundt.
Indekset viser, at regeringer fortsat ikke er i stand til at beskytte borgerne mod korruption, misbrug af offentlige midler, bestikkelse og fordækt beslutningstagen.
Transparency International har tidligere advaret om, at protester flere steder i verden – ofte udløst af korruption og økonomisk ustabilitet – er tydelige udtryk for borgeres manglende tillid til deres ledere og til, at offentlige institutioner er gennemsigtige og ansvarlige.
“I år har vi set protester mod korruption skrevet på både rige og fattige demonstranters bannere. Uanset om det drejer sig om et Europa ramt af gældskrise eller om en arabisk verden, der indleder en ny politisk æra, må de politiske ledere lytte til kravet om en bedre regeringsførelse”, udtaler Huguette Labelle, formand for Transparency International.
Corruption Perceptions Index 2011, resultater.
Indekset rangordner 183 lande fra 0 (meget korrupt) til 10 (ikke korrupt) på basis af det opfattede (perciperede) niveau for korruption i den offentlige sektor. Indekset anvender data fra 17 undersøgelser og vurderer faktorer som håndhævelse af anti-korruptionslovgivning, adgang til information og tilstedeværelsen af interessekonflikter. To tredjedele af de rangordnede lande score mindre end 5.
Danmark ligger fortsat helt i indekset top og forøger i år sin score fra 9,3 til 9,4. Dermed indtager Danmark 2. pladsen efter New Zealand, som vi sidste år delte førstepladsen med. Somalia og Nordkorea (inkluderet i indekset for første gang) ligger sidst i indekset.
“I 2011 oplevede vi, at kravet om større gennemsigtighed og ansvarlighed er blevet stadig vanskeligere at modstå for politiske beslutningstagere. Lande med høj score demonstrerer samtidig, at over tid kan vedholdende bestræbelser på at bekæmpe korruption lykkes og blive til gavn for befolkningen “, siger Transparency International administrerende direktør Cobus de Swardt.
De fleste lande omfattet af det såkaldte arabiske forår rangerer i den nederste halvdel af indekset med en score under 4. Før end det arabiske forår brød ud,  advarede en Transparency International rapport vedrørende netop denne region om, at nepotisme, bestikkelse og protektion var en så dybt forankret del af det daglige liv, at selv de eksisterende anti-korruption love kun havde begrænset betydning.
Eurozone-lande, der lider under gældskrisen – og hvor de offentlige myndigheders manglende indsats mod bestikkelse og skatteunddragelse er vigtige drivkræfter i denne krise – er placerede mellem de lavest scorende EU-lande.

Er du interesseret i vores andre rapporter kan du finde dem her.

Scroll to Top
Transparency International Danmark