PRESSE-MEDDELELSE

København, den 12. september 2018
Transparency opfordrer påny den danske regering til en troværdig håndhævelse af forbuddet mod virksomheders brug af bestikkelse i udlandet. 33 af de 44 verdens største eksportlande – heriblandt Danmark – overholder forpligtelser til at retsforfølge bestikkelse i forbindelse med eksport
Transparency International har undersøgt i hvilket omfang de 44 største eksportlande overholder OECD konventionen, som forbyder bestikkelse at udenlandske embedsmænd. Rapporten dækker perioden 2014-2017. Konventionen pålægger landene at sikre en effektiv retsforfølgelse af virksomheder og personer, som overtræder forbuddet. Udover de 44 OECD-medlemslande omfatter rapporten også de største eksportlande, som ikke er medlemmer, nemlig Kina, Indien, Hong Kong og Singapore. De undersøgte lande står for 83% af verdens eksport.

Rapporten opdeler eksportlandene i 4 grupper: Aktiv håndhævelse (7 lande, 27% af verdens eksport), Moderat håndhævelse (4 lande, 4 % af verdens eksport), Begrænset håndhævelse (11 lande, 12% af verdens eksport) Ringe håndhævelse (22 lande 40% af verdens eksport). Håndhævelsen vurderes ud fra antallet af efterforskninger, rejste tiltaler og sager, som fører til sanktioner mod virksomheder/personer.
De 22 lande med ringe håndhævelse udgør 40% af verdens eksport. Disse lande undlader at efterforske og retsforfølge grænseoverskridende bestikkelse på grund af manglende politisk vilje og utilstrækkelige ressourcer til håndhævelse.
Danmark står for knap 1% af verdens eksport men placeres i gruppen ”Ringe håndhævelse”, da indsatsen fra SØIK’s side i perioden ikke har resulteret i en eneste sag med sanktioner. SØIK har faktisk ikke siden Danmark tiltrådte konventionen vundet en eneste sag med sanktioner.
I samme gruppe som Danmark findes en række lande, som vi normalt ikke ønsker at blive sammenlignet med når det drejer sig om korruption, bl.a. Kina, Rusland, Bulgarien og Indien.
Det kunne være fristende at mene, at ”Der er lav korruption i Danmark, derfor bestikker danske virksomheder ikke i udlandet” men sandheden er at en række danske virksomheder har indrømmet at have medvirket til bestikkelse i udlandet, uden retslige konsekvenser i Danmark.
Et af de seneste eksempler er virksomheden BK Medical, som i USA blev dømt for – fra Herlev – at medvirke til bestikkelse (og hvidvask) for over 125 M DKK og betalte en bøde i USA på kun 23 M DKK, så det er næppe en afskrækkende straf. Vi mangler endnu at se om Hempel-sagen (fra Tyskland) udmønter sig i sigtelse i Danmark.
Her er et område indenfor økonomisk kriminalitet, hvor Danmark må se sig sat i skammekrogen i forhold til lande vi gerne ønsker at blive sammenlignet med.
Bestikkelse af udenlandske embedsmænd er kriminalitet (det i Danmark kan straffes med op til 6 års fængsel for personer og med bøder og markedsudelukkelse for virksomheder).
Konventionens forbud mod bestikkelse skal sikre ensartede konkurrencevilkår på offentlige udbud. Når lange ikke retsforfølger deres virksomheder for bestikkelse er der risiko for at flere af deres virksomheder bestikker ved udbud i de såkaldt ”meget korrupte lande”.
I rapporten er der internationalt set nogle gode nyheder, idet 8 lande har forbedret deres håndhævelse (bl.a. Norge), mens 4 land har forringet deres håndhævelse (bl.a. Finland).
De 7 førende håndhævere (USA, Tyskland, Storbritannien, Italien, Svejts, Israel og Norge USA) afsluttede i den undersøgte periode 179 sager, påbegyndte 276 nye efterforskninger og rejste 57 nye tiltaler.
Natascha Linn Felix, formand for den danske afdeling af Transparency International finder det stærkt kritisabelt, at Danmark på grund af en utilstrækkelig indsats fra myndighedernes side havner i den dårligste gruppe.

 Danmark har til dato ikke afsluttet sager med domfældelse eller forlig indenfor konventionens område, dvs. “Bestikkelse af embedsmænd/regeringsrepræsentanter i udlandet”.
Danmark har fortsat ikke sat konventionen i kraft for Grønland og Færøerne.
Der er fortsat ikke indført generel lovgivning, som beskytter whistleblowere i offentlige eller private stillinger.

Der er ofte en sammenhæng mellem bestikkelse og hvidvask, idet de beløb som betales i bestikkelse næppe indsættes i modtagerens lokale pengeinstitut, hvor der er risiko for opdagelse og efterfølgende konfiskation. Modtageren vil tilstræbe, at pengene hvidvaskes, f.eks. ved overførsel til skattely/pengely. En af grundene til at grænseoverskridende bestikkelse i internationale forretningsaftaler trives, er, at efterforskerne mangler ressourcer til at spore de komplekse hvidvaskningsteknikker, som anvendes til at skjule bestikkelsesbeløb, siger Transparency International.

Transparency International har 12 anbefalinger til Danmark bl.a.:
·       Effektuer en strengere straframme for overtrædelse af bogførings- og regnskabslovgivningen
·       Forstærket og mere koordineret indsats (kvalitativt og kvantitativt) hos myndigheder.
·       Forstærket indsats ved tydeligere retningslinjer overfor revisorer og advokater
·       Tydeliggøre overfor virksomhederne, at de også er ansvarlige for datterselskaber
·       Forøg de økonomiske sanktioner (bøder)
·       Offentliggør indholdet af indgåede forlig

Læs hele rapporten her.

Pressekontakt
Natascha Linn Felix
Transparency International Danmark
Tlf. 40353761
Email: nlf@transparency.dk

Transparency International Danmark er den danske afdeling af den globale, partipolitisk uafhængige NGO Transparency International (TI), hvis overordnede formål er at bekæmpe korruption overalt i verden.

Scroll to Top
Transparency International Danmark