Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

September 2021

Vi respekterer dit privatliv. Transparency International Danmark (TI-dk) er opsatte på at beskytte vores brugeres privatliv.

TI-DKs hjemmeside (https://www.transparency.dk), herunder al information og materiale bliver behandlet af:

Transparency International Danmark
Dalgas Have 15, 2. sal, lokale V.2.35
2000 Frederiksberg

Denne privatlivspolitik gælder for alle sider på TI-DKs hjemmeside. Den dækker ikke sider fra andre organisationer, herunder Transparency Internationals hovedkontor eller nationale afdelinger af transparency International. TI-DKs hjemmeside kan henvise til sådanne sider, men disse sider vil have deres egen privatlivspolitik, som gælder for dem.

Vi indsamler oplysninger om dig (f.eks. navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer og lignende) i overensstemmelse med reglerne i General Data Protection Regulation (GDPR) og lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). Oplysninger betragtes som personlige, hvis de kan henføres til en bestemt fysisk person. Nedenfor kan du se mere om hvordan, i hvilket omfang og formålet med, at vi indsamler, bruger og behandler personoplysninger.

Vær opmærksom på, at dataoverførsler via internettet altid indebærer en risiko for data-læk, og derfor kan fuldstændig beskyttelse mod tredjeparters adgang til overført data ikke garanteres.

COOKIES

TI-DKs hjemmeside bruger såkaldte cookies for at genkende gentagen brug af vores hjemmeside fra samme bruger. Cookies er små tekst filer, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. De bliver brugt til at forbedre vores hjemmesides service til dig. I de fleste tilfælde er der tale om såkaldte ”session cookies”, som slettes efter, du forlader vores hjemmeside.

I et vist omfang vil disse cookies imidlertid også videregive information, som gør det muligt automatisk at genkende dig. Genkendelsen sker ved hjælp af en IP-adresse, som er indeholdt i disse cookies. Informationen, som vi dermed får, bruges til at forbedre vores service og gøre det lettere for dig at få adgang til vores hjemmeside.

Du kan forhindre, at der bliver placeret cookies, ved at justere indstillingerne for din browser. Du skal i givet fald være opmærksom på, at du muligvis ikke kan benytte alle funktioner på vores hjemmeside.

SERVER DATA

Af tekniske grunde vil visse typer af data, som din internet browser sender til os eller vores hjemmesideudbyder (såkaldte log-filer), blive indsamlet. Der er tale om oplysninger om:

  • Browsertype og version
  • Operativsystem
  • Hvilke hjemmeside, der forbandt dig til vores hjemmeside
  • Sider, du besøger
  • Dato og tidspunkt for dit besøg
  • Din IP-adresse (Internet Protocol address)

Disse anonyme oplysninger gemmes adskilt fra personoplysninger, vi eventuelt måtte have fået fra dig, således at ikke er muligt at henføre dem til en bestemt person. Disse anonyme oplysninger bruges til statiske formål for at forbedre vores hjemmeside og service.

NYHEDSBREV

TI-DKs hjemmeside giver dig mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Nyhedsbrevet giver dig mulighed for at modtage informationer om os, og hvad vi laver. For at du kan modtage nyhedsbrevet, skal vi bruge en e-mail adresse. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, vil vi gemme din IP-adresse sammen med datoen og tidspunktet for din tilmelding. Dette gør vi for det tilfælde, hvor en tredjepart uberettiget og uden din viden bruger din e-mail adresse til at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi indsamler ikke andre oplysninger. De oplysninger, vi på den måde indsamler, bruger vi kun til at sende dig vores nyhedsbrev. Vi videregiver ikke oplysningerne til tredjeparter, ligesom vi ikke sammenstiller oplysningerne med andre oplysninger, som eventuelt måtte være indsamlet på andre dele af vores hjemmeside. Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbrev. Du finder yderligere oplysninger herom i den e-mail, som bekræfter din tilmelding, og i hvert nyhedsbrev.

HVIS DU KONTAKTER OS

Du kan altid kontakte os. I givet fald vil oplysninger blive indsamlet for at gøre det muligt at kommunikere med dig. Vi videregiver ingen oplysninger til tredjepart, ligesom vi ikke sammenstiller oplysningerne med andre oplysninger, som eventuelt måtte være indsamlet på andre dele af vores hjemmeside.

Scroll to Top
Transparency International Danmark