Som man spørger får man svar

10-04-2015 Regeringens udvalg er endelig klar med betænkning om whistleblowere og offentligt ansattes ytringfrihed. Vi glæder os til at læse den

Opdateret 10-04-2015: Nu er udvalgets rapport endelig offentliggjort. Du finder den her.

img whistleblower

Vi kan i dag konstatere, at Berlingske (Politiko) har fået adgang til den ellers usete rapport fra regeringens ekspertudvalg om offentligt ansattes ytringsfrihed og behovet for yderligere lovgivningssikret beskyttelse af whistleblowere. Vinklingen hos Berlingske er, at udvalget giver dødsstødet til en ambition om at forbedre forholdene for offentligt ansatte whistleblowere i Danmark. Det har ellers været en del af regeringsgrundlaget og et udtalt ønske på tværs af Folketinget, at der skulle indføres forbedringer.

For Transparency International er der ingen tvivl: hvis det virkelig er essensen af rapporten, at der ikke er årsag til forbedre lovgivning på whistleblowerområdet, er det helt uforståeligt og meget beklageligt. Både nationalt og internationalt peger meget evidens og bedste praksis en anden vej. Vi mener at kunne dokumentere, at der er et udtalt behov for forbedringer af den nugældende lovgivning, som både er fragmenteret og mangelfuld. Vi håber fortsat at regeringen og Folketinget vil følge op på deres løfte om at forbedre forholdene for whistleblowere, uanset hvad udvalget anbefaler. For at bevare demokratiet og samfundets stærke integritet, er der brug for en lovgivning som sikrer whistleblowere adgang til rådgivning og beskyttelse.

Så kan man indvende, at et ekspertudvalg vel har foretaget en grundig analyse og på den baggrund er nået frem til en velfunderet konklusion. Her skal man så huske to ting. For det første kan vi læse, at der har været uenighed i udvalget om de centrale anbefalinger. For det andet har man nedsat et udvalg som ikke har repræsentanter fra hverken civilsamfundsorganisationer, menneskerettighedsorganisationer eller whistleblowere i blandt. Man får altså svar fra en række eksperter, som dog ikke repræsenterer alle væsentlige vinkler på sagen.

Det er derudover interessant at sammenligne udvalgets konklusioner og den politiske reaktion, med den helt utvetydige linje man havde da der blev indført lovgivning om, at alle finansielle institutioner skal have en whistleblowerordning. Det vil være interessant at se hvordan udvalget begrunder den afgørende forskel mellem mennesker ansat i den finansielle sektor, og mennesker ansat i det offentlige.

Vi håber at rapporten snart bliver tilgængelig, og at regeringen vil indkalde høringssvar fra de interessenter som ikke er blevet hørt. TI-DK indsendte i efteråret et skriftligt input til udvalget, som kan læses her og det blev samtidig sendt til Folketingets Retsudvalg. 

Scroll to Top
Transparency International Danmark