Ny britisk anti-korruptionslov

1. juli 2011 trådte den nye britiske anti-korruptionslov i kraft. Den kan få stor betydning for danske og internationalie virksomheder.
Loven betegnes som den strengeste anti-korruptionslov i verden på det lovgivningsmæssige plan, samtidig med at den opfordrer til forebyggelse. Det mener Transparency International Danmark giver god mening.
Bred dækning
Alle virksomheder med aktiviteter i Storbritannien er omfattet af loven, som også gælder for virksomhedernes aktiviteter udenfor Storbritannien. Uanset om man har et britisk datterselskab eller blot er repræsenteret ved en agent er man nemlig omfattet af den nye lov.
Loven er desuden eksterritorial, hvilket vil sige at den gælder både inden- og udenfor de britiske øer. Det betyder altså at korruption begået i for eksempel i et afrikansk land kan retsforfølges i Storbritannien, hvis virksomheden har aktiviteter der.
Den britiske lov omfatter såvel dem der betaler og dem der modtager bestikkelse, og dækker korruption begået i såvel offentlig som privat regi.
Lovens indhold kort fortalt:
Alle virksomheder med aktiviteter i Storbritannien er omfattet
Danske virksomheder, der har en filial, datterselskab, salgskontor e.lign. vil være underlagt den nye lovgivning.
Loven er eksterritorial
Det betyder at handliger foretaget udenfor Storbritannien også er omfattet af loven, og virksomheder med aktiviteter i Storbritannien, der medvirker til bestikkelse uanset hvor i verden, vil kunne blive retsforfulgt i Storbritannien.
Et compliance-setup er påkrævet
Virksomheder skal have et compliance-setup for at leve op til loven. Set-uppet afhænger af en risikovurdering, hvor branche, marked, størrelse, kompleksitet etc. vurderes.
Virksomhederne har ansvaret
Virksomheder er ansvarlige for handlinger begået af agenter og andre repræsentanter for virksomheden. De nye guidelines anbefaler derfor at der foretages due diligence, hvor det undersøges hvem man ansætter. Hvis en af virksomhedens ansatte eller en agent, der repræsenterer virksomheden begår bestikkelse, kan det give høje bøder, offentlig udhængning og udelukkelse fra offentlige udbud i Europa. Hvis virksomheden kan påvise at den havde et godt compliance set-up og at hændelsen var en enlig svale initieret af medarbjederen eller agenten selv, ken virksomheden klare frisag.
Læs mere om loven her.

Scroll to Top
Transparency International Danmark