Transparency International Danmark

Transparency International Danmark (TI-DK) er en NGO baseret på frivillig arbejdskraft. Vi modtager derfor ingen statslig støtte, hvorfor vores indtægter alene består af bidrag fra vores medlemmer.

TI-DK blev stiftet i 1995 som en underafdeling af Transparency International (TI), der blev stiftet i 1993. TI blev stiftet af Peter Eigen, som gennem sit arbejde som direktør for Verdensbanken havde oplevet, hvordan korruption forhindrede arbejde med udviklingsprojekter Afrika.

I dag har TI over 100 nationale underafdelinger over hele verden. TI-DK er således del af et verdensomspændende netværk af civilsamfundsorganisationer, som er førende i kampen mod korruption og arbejder på at skabe en verden uden korruption.

TI Danmark arbejder for:

TI Danmarks potentiale:

Scroll to Top
Transparency International Danmark