TI Danmark

Transparency International Danmark er en NGO baseret på frivillig arbejdskraft. Vi modtager ingen statslig støtte og vores indtægter består derfor alene af bidrag fra vores medlemmer.

TI Danmark blev stiftet i 1995 som en underafdeling af TI, der blev stiftet i 1993. TI blev stiftet af Peter Eigen, som gennem sit arbejde som direktør for Verdensbanken havde oplevet, hvordan korruption forhindrede hans arbejde med udviklingsprojekter Afrika.

I dag har TI over 100 nationale underafdelinger over hele verden. TI Danmark er således del af et verdensomspændende netværk af civilsamfundsorganisationer, som er førende i kampen mod korruption og arbejder på at skabe en verden uden korruption.

TI Danmark arbejder for:

  • At bekæmpe korruption, nepotisme, magtmisbrug og bestikkelse
  • At informere og deltage i den offentlige debat om korruption
  • At deltage i Transparency Internationals internationale programarbejde
  • At opbygge partnerskab med ligesindede organisationer og miljøer

TI Danmarks potentiale:

  • At øge kendskabet til forebyggelse af korruption på nationalt og internationalt plan i virksomheder, organisationer og i pressen.
  • At tage initiativ til og give råd og vejledning om tiltag (lovgivning, administrativt og praktisk) der skaber større grad af åbenhed i den offentlige og private sektors beslutningsprocesser.
  • At styrke det strategiske anti-korruptionsarbejde hos myndighederne, virksomhederne og organisationerne.
  • At fremme ansvarlig og god forretningsskik i Danmark og udlandet.