Transparency International Danmark

Transparency International Danmark (TI-DK) er en NGO baseret på frivillig arbejdskraft. Vi modtager derfor ingen statslig støtte, hvorfor vores indtægter alene består af bidrag fra vores medlemmer.

TI-DK blev stiftet i 1995 som en underafdeling af Transparency International (TI), der blev stiftet i 1993. TI blev stiftet af Peter Eigen, som gennem sit arbejde som direktør for Verdensbanken havde oplevet, hvordan korruption forhindrede arbejde med udviklingsprojekter Afrika.

I dag har TI over 100 nationale underafdelinger over hele verden. TI-DK er således del af et verdensomspændende netværk af civilsamfundsorganisationer, som er førende i kampen mod korruption og arbejder på at skabe en verden uden korruption.

TI Danmark arbejder for:

  • At bekæmpe korruption, nepotisme, magtmisbrug og bestikkelse
  • At informere og deltage i den offentlige debat om korruption
  • At deltage i Transparency Internationals internationale programarbejde
  • At opbygge partnerskab med ligesindede organisationer og miljøer

TI Danmarks potentiale:

  • At øge kendskabet til forebyggelse af korruption på nationalt og internationalt plan i virksomheder, organisationer og i pressen.
  • At tage initiativ til og give råd og vejledning om tiltag (lovgivning, administrativt og praktisk) der skaber større grad af åbenhed i den offentlige og private sektors beslutningsprocesser.
  • At styrke det strategiske anti-korruptionsarbejde hos myndighederne, virksomhederne og organisationerne.
  • At fremme ansvarlig og god forretningsskik i Danmark og udlandet.
Scroll til toppen