TI-DK til den internationale anti-korruptions konference

Af Emma Siemens Lorenzen 

 

Som bestyrelsesmedlem af Transparency International Danmark deltog jeg til den internationale anti-korruptions konference (IACC) i Washington D.C. fra den 6. til den 10. december. 2000 deltagere fra regeringer, internationale organisationer, erhvervslivet og civilsamfundet deltog på konferencen for at fokusere på dette års tema: “Uprooting Corruption, Defending Democratic Values”.

 

Efter fire år uden fysisk afholdelse af IACC udgjorde konferencen en tiltrængt mulighed for ansigt-til-ansigt dialog, udveksling af erfaringer og for at styrke internationale forbindelserne på tværs af sektorer inden for effektiv korruptionsbekæmpelse.

 

Hovedtemaerne på tværs af dagene var kleptokrati, korruptions risici ifm. nødhjælp og genopbygning af Ukraine, teknologiers muligheder og faldgruber inden for anti-korruption, whistleblower beskyttelse og beneficial ownership.

 

De fundamentale konsekvenser af korruption blev tydeliggjort af IMF og World Economic Forum, som på den første dag lancerede et nyt studie, som viste, at korruption koster verden mellem 2-5 pct. af den globale BNP. Det blev i den forbindelse understreget, at korruption hæmmer forhåbningerne om at realisere de globale forhåbninger i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Det blev ligeledes betonet, at korruption underminerer den økonomiske og sociale transformation, der er nødvendig for at tackle klimakrisen, og hvis ikke vi bekæmper korruption, når vi aldrig Paris-aftalens mål. Særligt blev aktivister og globale ledere opfordret til at spille en større rolle ift. at fremme større social retfærdighed f.eks. via stimulering af eksisterende partnerskaber til at konfrontere korruption.

 

Et hovedtema på konferencen var, hvordan vi kan maksimere de fordele, som ny teknologi tilbyder. Der blev diskuteret, hvordan anti-korruptions bevægelsen tilpasser sig til de teknologiske landvindinger, og hvordan vi globalt set bliver bedre i stand til at inkorporere teknologiske innovationer for bedre at bekæmpe korruption. Samtidig blev det også fremhævet, at der er behov for at udvikle nye strategier, således at samfund er i stand til at reagere, når teknologi giver mulighed for at blive udnyttet til korruption.

 

Endvidere var et hovedtema på konferencen, hvordan de forskellige Panama Papers og efterfølgende afsløringer og de stigende trusler mod den nationale sikkerhed har fået flere lande til at tage reelle skridt for at bremse strømmen af beskidte penge. Der blev talt om, hvordan TI-S har en enestående rolle ift. at udbrede best-practice til de forskellige sektorer og på tværs af lande. Endvidere blev det betonet, at industriers og virksomheders samarbejde om at udvikle sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre lovovertrædelser har potentiale til at blive styrket betragteligt.

 

Blandt alle talerne til konferencen er det særligt værd at fremhæve, at der var mange prominente amerikanske politikere og ledere, som deltog, heriblandt USA’s Secretary of State, Antony J. Blinken, Biden’s National Security Advisor, Jake Sullivan, og Administrator af USAID, Samantha Power. Denne perlerække af højtstående amerikanske talere signalerede, at USA prioriterede afholdelsen af konferencen på amerikansk jord og kampen mod korruption.

 

Desuden er det også værd at fremhæve, at der til flere sessioner blev understreget, hvordan Biden gang på gang har succes ift. at understrege, at korruption er et af de mest presserende problemer verden står overfor. Ledere fra EU og andre dele af verden burde tage ved lære af Bidens eksempel og prioritere dagsordenen højere.

 

Der var imidlertid også en kritisk røst under konferencen ift. at arrangørerne kunne have sikret bedre repræsentation af det globale syd i panelerne. Arrangørerne af konferencen blev dog rost for at tilvejebringe oversættelse til store dele af programmet, som sikrede, at ikke-engelsk talende deltagere til konferencen kunne forstå diskussionerne.

 

I marginerne af de adskillige sessioner og workshops mødtes jeg med de forskellige nordiske chapters for at tale om igangværende projekter og samarbejdsflader. Jeg fandt ud af, at der er appetit fra repræsentanter fra Færøerne ift. at opstarte et chapter og sammen med chapteret i Island og i Grønland vil vi undersøge mulighederne for at starte en afdeling af Transparency International på Færøerne. Samtidig gav dialoger med bl.a. Norge og Sverige god inspiration til fremtidige projekter i Danmark. Da jeg mødtes med grundlægger af Transparency International, Peter Eigen, takkede han mig for den danske afholdelse af IACC i 2018 og understregede, at den danske afholdelse af konferencen havde været en stor succes.

 

Parallelt med konferencen blev Films4Transparency afholdt, som er en filmfestival, der har til formål at øge bevidstheden om korruption og menneskerettighedskrænkelser. Filmfestivalen viser dokumentarfilm, der afslører korruption og har til formål at inspirere borgere til at handle mod disse problemer. Med kritiske og relevante problemstillinger fungerede Films4Transparency som en forstærker til de problemer, der blev taget op under sessionerne til IACC, og præsenterede løsninger i kampen mod korruption, samtidig med at publikum kunne få mulighed for dialog med eksperter, instruktører og producenter.

 

Alt i alt var IACC en tiltrængt mulighed for at udveksle erfaringer med andre anti-korruptions kollegaer fra hele verden. Det var iøjnefaldende, at vi på trods af meget forskellige korruptionsniveauer og udfordringer rundt om i verden alligevel i høj grad arbejder under de samme hovedtemaer som teknologiers muligheder inden for anti-korruption og nødvendigheden af forbedret beskyttelse af journalister og whistleblowers, som afdækker korruption. Særligt arbejder den vestlige del af verden også meget på at forbedre reglerne ifm. beneficial ownership – dette tema gik igen på tværs af mange samtaler med vestlige chapters’ kollegaer. Om to år vil IACC blive afholdt i Litauen og danne rammen for yderligere erfaringsudveksling og debat inden for international korruptionsbekæmpelse.

Scroll to Top
Transparency International Danmark