UK Bribery Act – få hjælp til de seks krav

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

Vidste du at et medlemskab af Transparency International Danmark hjælper jeres virksomhed med at leve op til den britiske anti-korruptionslov?
For blot 6.000 kr. om året kan I leve op til de to første krav i den britiske anti-korruptionslov. En lov, som også omfatter danske virksomheder, såfremt I har kontor, distribution, agenter eller filialer på britisk territorium.
Et væsentligt element ved den britiske anti-korruptionslov, der betegnes som den strengeste i verden, er forebyggelse, herunder dokumentation for den forebyggende indsats.
Hvad får I ud af det?

 • Affiliering: Ved at være medlem af Transparency International Danmark modtager I et støtte-logo, der signalerer, at jeres virksomhed ikke accepterer nogen former for korruption. Logoet kan f.eks. anvendes på jeres hjemmeside og i jeres bæredygtighedsrapport. Desuden tilbyder vi, at I figurerer på vores hjemmeside som støttemedlem, og vi tilbyder også at lave en pressemeddelelse sammen med jer, således at I kan sprede budskabet om jeres anti-korruptionspolitik. Hermed har I levet op til det første af seks krav i den britiske anti-korruptionslov.
 • Eksponering: Hvis I tager særlige anti-korruptionsinitiativer, afholder arrangementer, bliver indstillet til en pris eller på anden måde ønsker eksponering for jeres arbejde med anti-korruption og etik vil vi også meget gerne synliggøre disse aktiviteter gennem vores medier (hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook etc.).
 • Viden og information: Som medlem får I desuden tilsendt relevante rapporter og undersøgelser, der er valid data i forbindelse med den påkrævede risikovurdering, der udgør det andet krav i den britiske anti-korruptionslov. Det betyder, at I løbende kan tilrettelægge jeres risikovurdering som påkrævet – uden at I skal bruge tid og ressourcer på at lede efter data. Data havner direkte i jeres indbakke.
 • Sparring og rådgivning: Transparency International Danmark stiller sig endvidere til rådighed for sparring om jeres anti-korruptionspolitikker og procedurer, samt holder oplæg og debatarrangementer om relevante emner. Disse arrangementer er I selvfølgelig også inviteret til som medlem af foreningen.

Vi ser frem til at byde jer velkommen!


De seks krav i den britiske anti-korruptionlov:

 1. Den øverste ledelse har ansvar for at etablere en anti-korruptionskultur – “tone from the top”. 
  Vi kan tilbyde:
  Brug af Transparency International Danmarks logo, fælles pressemeddelelse, synliggørelse af særlige initiativer
 2. Regelmæssig vurdering af de korruptionsrisici som en virksomhed står over for. 
  Vi kan tilbyde:
  Valid data direkte i indbakken som kan anvendes til løbende risikovurdering.
 3. Politikker og procedurer til forebyggelse af korruption skal være klare, anvendelige og tilgængelige. 
  Vi kan tilbyde:
  Sparring med Transparency International Danmark.
 4. Effektiv implementering af politikker og procedurer.
  Vi kan tilbyde: Sparring med Transparency International Danmark.
 5. Effektiv due diligence af alle forretningspartnere
  Vi kan tilbyde:
  Løbende information om studier og undersøgelser.
 6. Løbende overvågning, gennemsyn og opdatering af anti-korruptionssystemer.
Scroll til toppen