UK Bribery Act – få hjælp til de seks krav

Vidste du at et medlemskab af Transparency International Danmark hjælper jeres virksomhed med at leve op til den britiske anti-korruptionslov?
For blot 6.000 kr. om året kan I leve op til de to første krav i den britiske anti-korruptionslov. En lov, som også omfatter danske virksomheder, såfremt I har kontor, distribution, agenter eller filialer på britisk territorium.
Et væsentligt element ved den britiske anti-korruptionslov, der betegnes som den strengeste i verden, er forebyggelse, herunder dokumentation for den forebyggende indsats.
Hvad får I ud af det?

 • Affiliering: Ved at være medlem af Transparency International Danmark modtager I et støtte-logo, der signalerer, at jeres virksomhed ikke accepterer nogen former for korruption. Logoet kan f.eks. anvendes på jeres hjemmeside og i jeres bæredygtighedsrapport. Desuden tilbyder vi, at I figurerer på vores hjemmeside som støttemedlem, og vi tilbyder også at lave en pressemeddelelse sammen med jer, således at I kan sprede budskabet om jeres anti-korruptionspolitik. Hermed har I levet op til det første af seks krav i den britiske anti-korruptionslov.
 • Eksponering: Hvis I tager særlige anti-korruptionsinitiativer, afholder arrangementer, bliver indstillet til en pris eller på anden måde ønsker eksponering for jeres arbejde med anti-korruption og etik vil vi også meget gerne synliggøre disse aktiviteter gennem vores medier (hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook etc.).
 • Viden og information: Som medlem får I desuden tilsendt relevante rapporter og undersøgelser, der er valid data i forbindelse med den påkrævede risikovurdering, der udgør det andet krav i den britiske anti-korruptionslov. Det betyder, at I løbende kan tilrettelægge jeres risikovurdering som påkrævet – uden at I skal bruge tid og ressourcer på at lede efter data. Data havner direkte i jeres indbakke.
 • Sparring og rådgivning: Transparency International Danmark stiller sig endvidere til rådighed for sparring om jeres anti-korruptionspolitikker og procedurer, samt holder oplæg og debatarrangementer om relevante emner. Disse arrangementer er I selvfølgelig også inviteret til som medlem af foreningen.

Vi ser frem til at byde jer velkommen!


De seks krav i den britiske anti-korruptionlov:

 1. Den øverste ledelse har ansvar for at etablere en anti-korruptionskultur – “tone from the top”. 
  Vi kan tilbyde:
  Brug af Transparency International Danmarks logo, fælles pressemeddelelse, synliggørelse af særlige initiativer
 2. Regelmæssig vurdering af de korruptionsrisici som en virksomhed står over for. 
  Vi kan tilbyde:
  Valid data direkte i indbakken som kan anvendes til løbende risikovurdering.
 3. Politikker og procedurer til forebyggelse af korruption skal være klare, anvendelige og tilgængelige. 
  Vi kan tilbyde:
  Sparring med Transparency International Danmark.
 4. Effektiv implementering af politikker og procedurer.
  Vi kan tilbyde: Sparring med Transparency International Danmark.
 5. Effektiv due diligence af alle forretningspartnere
  Vi kan tilbyde:
  Løbende information om studier og undersøgelser.
 6. Løbende overvågning, gennemsyn og opdatering af anti-korruptionssystemer.
Scroll to Top
Transparency International Danmark