Ungdommens Åbenhedspris

Transparency International Danmark præsenterer Ungdommens Åbenhedspris.  

Transparency International Danmark uddeler Ungdommens Åbenhedspris i 2022 til en eller flere personer på en  ungdomsuddannelse, i en ungdomsorganisation eller en ungdomshøjskole. Prisen er på 5.000 kr.

Magtmisbrug og korruption skader vores demokrati, økonomi og sammenhængskraft og ofte er det ÅBENHED omkring beslutninger, der savnes derfor har vi skabt Åbenhedsprisen. Det vil Transparency Danmark gerne give unge en større forståelse for og give mulighed for, at det bliver et emne i ungdomsuddannelserne, i ungdomsorganisationer eller ungdomshøjskole. Det passer fint ind i de samfundsspørgsmål, som er aktuelle for ungdommen i dag.

Transparency Danmark uddeler Ungdommens Åbenhedspris 2022  til et konkret projekt, der gør magtmisbruget og korruptionen synligt og øger danskernes opmærksomhed.   

Har du spørgsmål til Danmarks Ungdomspris så skriv til sekretariatet@transparency.dk  


Nominering og prisuddeling til Ungdommens Åbenhedspris 
 

  • Alle kan indstille en person, klasse eller forening til Ungdommens Åbenhedspris

  • Man kan indstille en opgave/ et projekt, som kan have alle former (plancher, artikel, video) og som har leveret et synligt resultat.


Eksempler til inspiration:

  • En YouTube video om et selvvalgt emne om korruption i Danmark, som får mindst 500 visninger.

  • En happening et centralt sted i byen. Fx et gadeteater hvor en korruptionssag opføres.

  • En vandreudstilling der vises på mindst 3 institutioner i kommunen – der er kommunalvalg i år!

  • Et samarbejde med en lokalpolitiker / politisk ordfører i Folketinget, hvor I udarbejder en række spørgsmål om en sag, og politikeren får stillet i et politisk relevant udvalg.

  • Via HR-afdelingen i en lokal virksomhed, at få bragt et indlæg om korruption på deres intranet.

  • Et læserbrev/kommentar/artikel i lokalavisen om en lokal korruptionssag eller på anden måde om egne erfaringer med magtmisbrug #MeToo, festivaler, ungdomspartier.

  • Et eksempel på korruption fra egen institution, som offentliggøres på eget intranet eller et nyhedsbrev.

Nomineringer skal indsendes senest 8. juli 2022.

  • Produktet skal sendes til E-mail: sekretariatet@transparency.dk

  • Umiddelbart efter fristens udløb gennemgår og vurderer en priskomité samtlige nominerede og udvælger prisvinderen. Der tilstræbes enighed om de nominerede forslag.

  • Vinderen annonceres til Åbenhedsprisceremonien d. 29. september 2022. 

Priskomitéen

Administrerende direktør og chefredaktør for Berlingske Media Lisbeth Knudsen.

Lisbeth Knudsen
Formand for priskomitéen
Strategidirektør, Altinget & Mandag Morgen samt formand for Demokratikommissionen.

Et tillidsbaseret samfund som det danske bygger på åbenhed, og på at magt ikke misbruges hverken i offentligt embede eller i den private sektor. Når tilliden alligevel indimellem bliver brudt, er det godt, at der er nogen til at holde øje med det og bringe det frem i lyset. Denne nye pris skal være med til at sætte fokus på åbenhed eller manglen på samme i det danske samfund og på dem, der har modet og handlekraften til at pege pånår tillidskontrakten bliver brudt.

Jesper Portræt (Buisness)

Jesper Olsen
Næstformand for priskomitéen
Formand for Transparency International Danmark.

Vi indstifter en pris, fordi vinderen meget gerne skulle inspirere og give håb til andre, der gerne vil udvikle den danske tillidskultur, hvor vi har tillid til, at andre gør det, de gør, fordi det er rigtigt, og ikke fordi de bliver kontrolleret. Vi kan ikke kontrollere os til et bedre samfund, og det er der, hvor åbenhed hjælper os med at gøre det rigtige.

Bo Smith. Djøf nedsatte i juni 2014 det såkaldte Bo Smith-udvalg, som skal belyse forholdet mellem politikere og embedsmænd og de rammer, de arbejder under.

Bo Smith
Medlem af priskomitéen

Fhv. formand for Bo Smith-Udvalget, Medlem af Partistøtteudvalget, forhenværende departementschef, Beskæftigelsesministeriet.

“I et folkestyre er det bedste værn mod misbrug af magt åbenhed. Borgerne skal kunne gennemskue virksomhedernes anvendelse af økonomisk magt, myndighedernes respekt for rettigheder og ligebehandling og grundlaget for politikernes beslutninger. Med åbenhedsprisen sættes der fokus på, hvordan åbenheden konkret kan fremmes i Danmark.”

_ATO6843

Tom Jacobsgaard
Medlem af priskomitéen
Direktør for Bestyrelsesforeningen. Direktør for CBS Bestyrelsesuddannelserne

“Åbenhed, viden og kompetencer samt magtdeling er afgørende for værdiskabelse – i virksomhederne, for aktionærer, stakeholders og samfund. Åbenhed er afgørende for, at markedspladser fungerer –  i forbrugernes og investorernes interesse. Åbenhed er afgørende for, at vi hver og en kan gøre vore egne valg og bidrage til, at Danmark fremadrettet vil være et foregangsland – demokratisk, økonomisk og bæredygtighedsmæssigt”

Anders

Anders Kjærulff
Medlem af priskomitéen
Repræsentant for Borgerretsfonden

“I udlandet har whistlebloweren Chelsea Manning betalt en høj pris for løfte sløret for hvad der foregik i det amerikanske militær under krigen i Irak og Afghanistan – herhjemme tog en modig ansat fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) en stor chance, og gik til tilsynet med efterretningstjenesterne (TET) med oplysninger vi stadig mangler at se de politiske konsekvenser af. I det tekno-politiske system vi lever i, et system, der lukker sig mere og mere om sig selv, er det afgørende for demokratiet, at mennesker tør træde ud af rækken og fortælle sandheden – også når det ville være mest praktisk at lade være”

Scroll to Top
Transparency International Danmark