6. november 2017

I Danmark ser vi jævnlig korruptionssager: Er vi ved at miste det moralske kompas?

06-11-2017 Christian Ougaard, formand for Transparency International Danmark, har skrevet en kronik i Kommunen. Danmark er efter sigende et af verdens mindst korrupte lande, men vi er stadig plaget af korruption. Desværre er der et manglende fokus på korruption i Danmark. Tager vi ikke de nødvendige forbehold kan det få alvorlige konsekvenser for det danske samfund. Læs hele kronikken i Kommunen her

Allerslev sagen

06-11-2017 Allerslev anvendte Rådhusets lokaler til sin private bryllupsreception. Sagen falder inden for vores definition af korruption. Det er alvorligt, hvis myndigheder beslutter ikke at efterleve regler, det skaber retlig usikkerhed, manglende transparens og skader tilliden til myndighederne. Beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Anna Mee Allerslev, har i august brugt rådhushallen til en privat bryllupsreception uden at betale. Det koster for en privat borger normalt 65.000 kr. at leje rådhushallen.

ATEA-sagen

06-11-2017 Første retsmøde har fundet sted i retten i Glostrup, hvor syv personer og ATEA A/S er anklaget i 38 forhold om henholdsvis passiv bestikkelse (modtager) og aktiv bestikkelse (giver). En af de store ændringer der kom fra retsmødet var at navneforbuddet, efter ønske fra TV2, blev ophævet. Bestikkelsen har stået på siden 2009, og det samlede beløb, der er blevet svindlet for løber op omkring 1 mio. kr.  Retsmøderne fortsætter resten af året, og det forventes, at sagen afsluttes med dom i februar 2018. Transparency International Danmark følger sagen på tætteste hold, og kommenterer den på diverse medier bl.a. i P1 Morgen, TV2 News. Som sagen skrider frem, vil vi løbende kaste lys over den her på hjemmesiden samt på Facebook, så I bliver opdateret med den nyeste information. Læs mere om sagen her (Kilde)

Ny strategi til Transparency International Danmark

06-11-2017 Transparency International Danmarks strategi udløber i 2017 og det giver plads til en ny. I løbet af de næste par måneder vil bestyrelsen udarbejde en ny strategi. Denne strategi vil indeholde nye strategiske og organisatoriske målsætninger i kampen mod korruption. På strategiseminaret den 25. oktober 2017 vil bestyrelsen gennemgå den gamle strategi og revurdere vores mål. Der vil her ses på, hvad vi har opnået, og hvad vi stadig skal arbejde for at nå. Derudover vil det vurderes, om nogle målsætninger er forældet, og om der derfor skal gøres plads til nye målsætninger, der passer til de problemstillinger, der rør sig netop nu. Læs strategien her.

»Det her er jo et lærestykke i korruptionens mange ansigter.«

06-11-2017 Danske Bank er igen i søgelyset for hvidvask af penge. Denne gang har de brudt hvidvaskningsloven i EU. Regimet i Aserbajdsjan har gennem flere år sendt mange milliarder kroner gennem Danske Bank. Milliarderne er sidenhen endt i lommerne på højtstående europæiske politikere, embedsmænd mm. Transparency International Danmark har været ude og kommentere denne sag i diverse medier. Den grundlæggende holdning er at tage afstand fra hændelsen og bede Danske Bank om at forklare sig og komme med en redegørelse. Det er vigtigt at være opmærksom på, at medvirken til hvidvask er en kriminel handling, som er strafbar efter straffelovens §290. Hvis man er interesseret i flere oplysninger om anklagemyndighedens paragraffer i forbindelse med hvidvask, så kan man læse mere her: anklagemyndigheden. Læs Berlingskes artikel her (kilde)

Forberedelse til verdens største anti-korruptions-konference i 2018

Danmark bliver vært for den globale anti-korruptions-konference, som hedder International Anti-Corruption Conference eller IACC. Konferencen finder sted i oktober 2018. Transparency International er allerede gået i gang med de indledende forberedelser. I den forbindelse rejste næstformand, Natascha Felix, i oktober til Berlin for sammen med de øvrige nordiske chapters at diskutere mulighederne for et samarbejde i forbindelse med konferencen. Læs mere om konferencen her 

Korruptionssag i politiet

06-11-2017 To politibetjente er frifundet i en sag om bestikkelse. I Danmark har vi ikke stor erfaring med korruptionssager i politiet, hvilket gør sagen interessant. Betjentene er frifundet, men det betyder ikke, at reglerne ikke er blevet brudt. Det er et vigtigt signal at sende, så der i fremtiden kommer fokus på tydeligt at kunne skille den personlige og professionelle relation ad. Sagen starter, da to politibetjente efterforsker en sag om menneskehandel. Den tiltalte bliver dog frifundet i denne sag. Efterfølgende får den tiltalte og de to politibetjente et venskabeligt forhold. I denne forbindelse tilbydes de to betjente et ophold på vedkommendes camp i Kenya, hvilket de to betjente takker ja til. Dette er problematisk, da betjentenes tidligere efterforskning af vedkommende medfører, at der kan sås tvivl om motiverne for at give dette ophold. Læs hele artiklen fra Berlingske her (kilde)

Scroll to Top