22 Folketingsmedlemmer du ikke bør stole på – fra A til Z

14-10-2016 Cirka tolv procent af Folketingets medlemmer overholder IKKE reglerne om registrering af hverv og økonomiske interesser, som blev vedtaget i december 2014 af Udvalget for Forretningsorden.christiansborg_folketingssalen_20120420_0222f_8188480571
Det er et vigtigt led i vores vurdering af politikeres integritet og transparens, at vi kender deres øvrige hverv og økonomiske interesser. Ellers kan vi ikke vurdere om de i givne sager er inhablie og derfor ikke bør deltage i beslutninger. Det kaldes interessekonflikter.
Interessekonflikter er faktisk punkt 1 i Danida’s anti-korruptions-politik, som bl.a. skal iagttages i forbindelse med brug af ulandsbistand. Der vurderes det, som værende en betydelig risiko.

Reglerne for Folketingets medlemmer er stadig på begynderstadiet, sammenlignet med andre EU-lande. Folketingets udvalg for Forretningsorden vedtog i november 2014, at alle Folketingets medlemmer skal oplyse deres hverv og økonomiske interesser. Oplysningerne gøres tilgængelige på Folketingets hjemmeside. Sanktionen for ikke at afgive oplysningerne er, at man nævnes på en side på Folketingets hjemmeside. Der gives ikke andre sanktioner for overtrædelse.
P.t. er der 22 medlemmer (12% af 179) som ikke har afgivet oplysningerne. Heriblandt 6 medlemmer af Retsudvalget! A til Z betyder her fra Anders Samuelsen til Zenia Stampe. Det er selvfølgelig interessant at se, at nogle medlemmer af Retsudvalget kan overtræde reglerne samtidig med at de udtaler sig almindelige borgeres afvigelser fra retssamfundet.
De 22 medlemmer fordeler sig således:
 

Politisk parti Antal MF’ere
MF’ere (ej oplyst hverv/interesse)
% ej oplyst
Venstre 34 10 29,41%
Liberal Alliance 13 8 61,54%
Radikale Venstre 8 1 12,50%
Det Konservative Folkeparti 6 3 50,00%
I alt partier med mangler 61 22 36,07%

 
A til ZLiberal Alliance er således det parti, med 61% af Folketingsmedlemmerne uden oplysninger om hverv og økonomiske interesser, som har det mest afslappede forhold til reglerne om registrering af hverv og økonomiske interesser. De er dog tæt fulgt af Konservative med 50% afvigere og Venstre med 37%. Zenia Stampe er en enlig svale i Radikale Venstre.
 
Fra A til Z
 

Navn Parti Afleveret Medlem Retsudvalget
Anders Samuelsen Liberal Alliance NEJ
Brian Mikkelsen Det Konservative Folkeparti NEJ
Carl Holst Venstre NEJ JA
Christina Egelund Liberal Alliance NEJ JA
Erling Bonnesen Venstre NEJ
Eva Kjer Hansen Venstre NEJ
Hans Andersen Venstre NEJ
Jakob Engel-Schmidt Venstre NEJ JA
Jan E. Jørgensen Venstre NEJ JA
Jane Heitmann Venstre NEJ
Joachim B. Olsen Liberal Alliance NEJ
Laura Lindahl Liberal Alliance NEJ
Mai Mercado Det Konservative Folkeparti NEJ
May-Britt Kattrup Liberal Alliance NEJ
Merete Riisager Liberal Alliance NEJ
Naser Khader Det Konservative Folkeparti NEJ
Ole Birk Olesen Liberal Alliance NEJ
Preben Bang Henriksen Venstre NEJ JA
Simon Emil Ammitzbøll Liberal Alliance NEJ
Søren Gade Venstre NEJ
Thomas Danielsen Venstre NEJ
Zenia Stampe Radikale Venstre NEJ JA

 
Kilde: Folketingets hjemmeside

Scroll to Top
Transparency International Danmark