Opfølgning på Anti-Corruption Summit London 2016

06-10-2016 TI publicerede sidste måned et opfølgende dokument, hvori der blev rettet fokus mod de tiltag forskellige deltagende regeringer “forpligtede” sig til ved Anti-Corruption Summit London 2016 tilbage i maj måned. Danmark deltog ikke ved topmødet.

I maj samledes repræsentanter fra 43 regeringer, inkl. 12 regeringschefer, til topmøde i London med anti-korruption som overskriften. Det blev til en underskrevet erklæring med intentionen om at bekæmpe korruption på globalt niveau, samt over 600 forskellige tiltag fra de enkelte lande på national niveau. TI har nu publiceret en opgørelse af disse tiltag og forpligtelser, hvori de alle kategoriseres og præciseres som nye/gamle, ambitiøse/uambitiøse og konkrete/ukonkrete. I sidste ende dannes der et billede af aktuelle anti-korruptionsemner. Du kan læse de enkelte landes hensigtserklæringer her.
Nedenfor har vi kogt tiltagene/forpligtelserne ned til de fem største fokusområder (se den fulde oversigther):

Skattespørgsmål & Beneficial Ownership
I kølvandet på en periode med store skattesager (!) er det næppe overraskende, at verdens regeringer må forpligte sig til at tackle disse udfordringer. I den ene ende går Australien forrest med ni forskellige tiltag/forpligtelser på skattespørgsmål, mens værtsnationen Storbritannien “kun” forpligter sig til to tiltag (på trods af øget fokus på Storbritannien som skattely i senere tid).
Det er heller ikke overraskende at “beneficial ownership” var den mest aktuelle post på dagsordenen ved topmødet, da det netop har med uigennemsigtige virksomhedsstrukturer at gøre. Det er et område hvor landene også har forudsætninger for at samarbejde om at komme problemet til livs, da skattely netop eksisterer i en global kontekst.

Offentlige indkøb
Korruption i offentlige indkøb er et særligt udsat område med udfordringer, der bestemt heller ikke er fremmed for os herhjemme. Mange tiltag i denne kategori har med IT-systemer, open data eller open contracting at gøre.

Asset recovery & Anti-Money Laundering
Det giver også fin mening at man ved topmødet omfattende har talt om fælles procedurer og standarder for erstatningsansvar i straffesager i korruption, da korruption går på tværs af landegrænser. Det var derfor en oplagt mulighed for de enkelte lande for at indtage en dikterende rolle i standardiseringsprocessen. Det er imidlertid lidt bekymrende at se at kun to lande (USA & Indonesien) var villige til at vise opbakning til konkrete globale initiativer som Stolen Assets Recovery Initiative.

Scroll to Top
Transparency International Danmark