En førsteplads er ikke nok

Danmark tager igen føringen som verdens mindst korrupte land i Corruption Perceptions Index 2020, som Transparency International netop har offentliggjort. Indekset placerer Danmark på en delt førsteplads med New Zealand og en score på 88 ud af 100.

Formanden for Transparency International Danmark, Jesper Olsen, advarer dog mod at lade førstepladsen være en hvilepude. For selvom vi ikke har korruption i samme omfang som mange andre steder i verden, er Danmark ikke fri for problemet. Derfor er det vigtigt fortsat at arbejde på at forebygge korruption og håndtere de strukturelle dysfunktionaliteter, der muliggør korruption. Derudover må vi aktivt værne om at bevare den nultolerancekultur overfor misbrug af magt, som er en central forklaringsfaktor for det lave niveau af korruption i Danmark.

I 2015 fik Danmark en score på 91 i CPI’en, så de seneste fem år viser en overordnet tendens til tilbagegang. Et af de punkter, hvor der er stort rum for forbedring er øverst i det politiske system. Gentagne gange er Danmark blevet kritiseret af Europarådets anti-korruptionsenhed, GRECO (The Group of States against Corruption), for ikke at leve op til deres anbefalinger vedrørende gennemsigtighed omkring privat partistøtte og adgang til aktindsigt. Og når vi på dette punkt sammenligner os med vores nabolande, er Danmark en sort plet på kortet.

Blot fordi Danmark af CPI vurderes til at være et af de mindst korrupte lande i verden, bør vi altså ikke stille os tilfredse med det. For det er hverken ensbetydende med at være fri for korruption, eller at der ikke er plads til forbedringer. Ambitionen bør således snarere være hele tiden at sigte efter at forbedre sig og opnå det lavest mulige niveau af korruption.

Hør mere i Radio 4 her.

Scroll to Top
Transparency International Danmark