Bedre vilkår for whistleblowere – høringssvar til Justitsministeriet

05-06-2015 I dag, Grundlovsdag, har Transparency International Danmark sendt vores høringssvar til betænkningen fra whistleblowerudvalget. Du kan læse vores høringssvar her og nedenfor finder du vores pressemeddelelse, udsendt i fællesskab med Veronwhistleblower

Organisationer: Soldater skal trygt kunne whistleblowe
Det er alt for svært at være whistleblower i den offentlige sektor – især i Forsvaret.
Sådan lyder det fra de to whistleblowerinteresseorganisationer i Danmark, Transparency International og Veron, som i et fælles forslag opfordrer til, at der laves en forsøgsordning for whistleblowere hos Forsvaret.
Forslaget fremgår af de to organisationers høringssvar til anbefalingerne fra regeringens whistleblowerudvalg, som alle høringsparter har skullet aflevere i dag.
“Vi foreslår et forsøg med en uafhængig whistleblowerordning, hvor ansatte i Forsvaret anonymt og uden at frygte for repressalier kan meddele om lovbrud og andre alvorlige overgreb på deres arbejdsområder, og hvor der er pligt til, at sagerne bliver undersøgt. Det burde være helt naturligt i et demokratisk samfund, at whistleblowerordninger var lovpligtige. Men hvis den nye regering ikke er parat til det, foreslår vi et forsøg, så det bliver afprøvet, hvordan en sådan ordning vil virke,” siger Natascha Linn Felix, næstformand for Transparency International Danmark.

Selvom den nuværende regering i sit grundlag lovede at sikre offentligt ansattes ytringsfrihed, afviste justitsminister Mette Frederiksen i april at foreslå lovgivning på området. Det skete i kølvandet på whistleblowerudvalgets anbefalinger.
Regeringen mener i stedet, at det skal være op til de enkelte offentlige myndigheder, om de vil oprette whistleblowerordninger. Men det er ikke godt nok, mener Veron og Transparency International.
“Vi ser gang på gang, at det har alt for store konsekvenser at stå frem som whistleblower, særligt på områder med lukkede arbejdspladskulturer og stærk korpsånd som Forsvaret. Whistlebloweren risikerer mobning, fyring og retsforfølgelse, samtidig med, at de problemer, hun afslører, alt for ofte ikke bliver undersøgt. Det er et alvorligt demokratisk problem, som ikke bliver løst med whistleblowerudvalgets anbefalinger,” siger formand for Veron, Mads Pramming.
Han henviser blandt andet til sagerne om den tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard og den tidligere FE-analytiker Frank Grevil, som begge blev retsforfulgt, mens de lovbrud de afslørede aldrig blev undersøgt.
Beskyttelse af whistleblowere i lovgivningen har været længe undervejs, og Transparency International og Veron ser derfor frem til, at den kommende regering skrider til handling for at sikre offentligt ansattes ytringsfrihed.
Både SF og Enhedslisten har tidligere fremsat lovforslag om forsøgsordninger for whistleblowere på forsvarsområdet.
 

 

Scroll to Top