Bestyrelsesmedlem i P1 om EU’s nye whistleblower-direktiv

Bestyrelsesmedlem i Transparency International Danmark (TI-DK), Marina Buch Christensen, deltog søndag d. 20. oktober 2019 i radioprogrammet P1, i forbindelse med EU’s nye whistleblower direktiv, der har til formål at øge beskyttelsen af whistleblowere.

Whistleblowere er tidligere blevet retsforfulgt og dømt i både i EU og dansk sammenhæng. I dansk sammenhæng har der været flere sager med store omkostninger for den pågældende whistleblower.

Af større sager nævner Marina bl.a. sagen om den tidligere efterretningsofficer, Anders Kærgaard, der i 2012 trådte frem med beviser mod det danske militær under Irakkrigen i 2004. Kærsgaard var i besiddelse af beviser på, at danske soldater havde set passivt til, mens irakiske civile var blevet mishandlet. I den efterfølgende retssag nægtede Kærsgaard at oplyse navnet, på den kollega der havde givet ham videoen. Han blev efterfølgende truet med fængsel og idømt dagsbøder.
Marina nævner også en anden sag inden for den private sektor hvor en Mærsk medarbejder, omkring 2009, blev bedt om at fuske med spillevandsprøver under arbejde på en olieplatform i Nordsøen. Medarbejderen blev også her straffet ved at blive forflyttet, samt nægtet lønforhøjelse og bonus, endda efter hun havde kontaktet miljøministeriet.
Begge sager er altså eksempler med store professionelle og personlige konsekvenser.

For to uger siden skete der dog det, at man i EU-regi, vedtog nye regler der skal beskytte EU-borgere mod repressalier af denne karakter. Derudover gælder loven således for både offentlige og private ansatte. Direktivet gælder dog kun på områder der er dækket af EU-lovgivning.

Marina fortæller til P1 om lovgivningen:

”Grundlæggende handler det om at medlemsstater som Danmark er forpligtet til at sikre at der er, i både den offentlige og private sektor, både interne og eksterne indberetningskanaler og procedurer, for hvordan man skal gøre, når man modtager en indberetning, og hvordan man skal følge op på den.”

Hun tilføjer yderligere at:

”Danmark bliver forpligtet til, inden for de næste to år, at vedtage en dansk lov, der sikrer at man forbyder en hver form for repressalier overfor whistleblowers. Man bliver også forpligtet til, fra dansk side, at have en eller anden form for rådgivningsinstans som sikrer tilgængelig og gratis information til whistleblower, hvilket også er vigtigt. Så ligger man også op til at man skal have en delvis omvendt bevisbyrde i retssager, sådan at det er arbejdsgiver der skal bevise at repressalier ikke er en konsekvens af indberetningen”.

Marina udtaler ligeledes at lovgivningen er et stort fremskridt da vi på nuværende tidspunkt ikke har nogen generel lovgivning af whistleblowing i Danmark, hverken i det offentlige eller private.

Slutteligt uddyber Marina således at TI-DK i de kommende to år, vil fokusere på at lovgivningen kommer til at gælde alle områder, og altså ikke kun områder der er underligt EU lovgivning.

Du kan høre hele interviewet, hvor Marina Buch Christensen uddyber ovenstående pointer her.

Scroll to Top
Transparency International Danmark