Briefingrapport: Lobby transparens i EU

Briefingrapport: Lobby transparens i EU

Lobbyisme udgør en del af ethvert sundt demokrati, idet det giver beslutningstagere mulighed for at indsamle ekspertise fra en række interessenter og dermed træffe velinformerede beslutninger. Men uden regulering kan lobbyisme resultere i lovgivning der favoriserer særlige interessegrupper, medfører uansvarlige miljømæssige og socioøkonomiske skade, og i værste fald bidrager til alvorlige tilfælde af korruption. I EU rammer er skandaler som Dieselgate, Uber-sagerne og Qatargate blot nogle eksempler på konsekvenserne af utilstrækkelig regulering af interessenvaretagelse. Transparency International EU (TI-EU) har uddarbejdet en briefingrapport, der addresserer disse spørgsmål.

Scroll to Top