Corruptions Perceptions Index 2023

PERSPEKTIVER PÅ CPI 2023 (Corruption Perception Index)

Den årlige liste over opfattelsen af korruption i verdens lande tegner der samme billede som de seneste år. Trenden er den samme. Den årlige måling tegner fortsat et meget rødt verdenskort, hvor der er en eklatant mangel på gode nyheder.

 

Det er en kæmpe udfordring, hvis verden skal nå FN’s verdensmål. Korruption er med til at devaluere værdien af den politiske beslutningskraft. Derfor skal CPI’en også være en påmindelse til Danmark, om vores globale ansvar. Det er også i vores egen sikkerhedspolitiske interesse.

 

Danmark ligger fortsat i stabilt i toppen af den gruppe af lande, hvor omverdens opfattelse er, at niveauet af korruption er lavt. (Vi har plads nummer et for sjette år i træk).

 

Bemærk at CPI er et opfattelsesindeks. Mange misforstår, at det faktum at Danmark ligger på plads nummer et er, at vi er Verdens mindst korrupte land. Det kan man ikke sige alene med baggrund i CPI’en. Det sagt, så står vi i Transparency International helt på mål for, at Danmark er et af de lande, hvor der er et lavt niveau af korruption. Det bekræftes også eksempelvis af de løbende undersøgelser fra Eurostat, hvor man spørger til danskernes oplevelser med korruption.

 

Omverdens opfattelse af Danmark er en stor fordel. Det vidner om et stabilt og velorganiseret land, hvor det kan være sikkert at drive forretning. Det giver Danmark nogle fordele i konkurrencen om internationale investeringer.

 

Men det er ikke kun de med de gode investeringer, der kender til opfattelsen af Danmark. Det gør også dem, der har penge de skal skjule eller bruge. Det er nemt at bruge mange penge i Danmark uden at vække opsigt. Derfor skal Danmark opprioritere arbejdet med international økonomisk kriminalitet. Der er et nyt direktiv på vej gennem EU om bekæmpelse af korruption. Det er Danmark ikke automatisk en del af på grund af retsforbeholdet.

 

 

Danmark bidrager med store summer til Ukraine både militært og i forhold til opbygningen efter krigen. Ukraine er et land plaget af korruption. Med en score på 36 (nummer 104 på listen) er opfattelsen til at få øje på.

 

Vi skal fortsætte støtten til Ukraine på grund af korruption, ikke på trods af korruption. Vi må forvente, at der vedblivende vil komme sager frem, også nogen der involverer danske midler. Den debat skal vi forberede os på, så opbakningen forsætter hos de danske skatteydere. Vi skal nærmere blive bekymret, hvis vi ikke hører dårlige nyheder på den front. For så får vi bibragt, det forkerte billede.

 

Det er det lange seje træk. Ukrainerne er i gang. Den gode nyhed er, at de for tredje år i træk går frem. Det modsatte er tilfældet med Rusland, der i år har en score på 26 (nummer 141). Til sammenligning er Rusland er for tredje år i træk gået tilbage til en score på 26 (Nummer 141).

 

 

I forbindelse med offentliggørelsen af tallene for 2023 sætter Transparency International globalt fokus på betydningen af effektive domstole og politi. Selvom Danmark også på de parametre til sammenligning ligger rigtig godt til med domstole med meget høj integritet, er det alligevel et område som eksempelvis EU Kommissionen i de årlige ’Rule of law rapporter’ sætter fokus på. I Danmark er der udfordringer med ressourcer og ventetiden i Domstolene – både i de civile sager og i straffesager, både hos politi, domstole og fængselsvæsen.

 

Problemet er erkendt og der er med aftalen om Domstolenes økonomi fra november 2023 afsat flere midler. Men det løser ikke udfordringerne på den lange bane, herunder med Domstolenes uafhængighed. Læg også til, at der er strukturelle forskelle. En række af de områder, hvor sager i Danmark behandles af administrative klagenævn, tæller i en lang række andre lande ind under domstolenes kompetence. Der er i forbindelse med aftalen udtrykt bekymring på nogle af de forslag, der skal finansiere den i forhold til mulighederne for at anke. Adgangen til domstolene er et vigtigt parameter i tilliden til systemet.

Læs hele rapporten på hjemmesiden.

Vil du dykke yderligere ned i ændringerne fra 2022 til 2023, har vi udarbejdet et notat herom.

Scroll to Top
Transparency International Danmark