Danida og korruption i udlandet

09-05-2017 I den sidste tid har en sag, hvor en dansk konsulentvirksomhed er blevet sort-listet af Verdensbanken fået en del opmærksomhed.
I den sidste tid har en sag, hvor en dansk konsulentvirksomhed er blevet sort-listet af Verdensbanken, fået en del opmærksomhed.
Det er en sag, der rejser en række principielle – og komplicerede – problemstillinger. Nogle af dem har Transparency International Danmark (TI-DK) en mening om; andre kan vi ikke vurdere på en kvalificeret måde.

For TI-DK er det vigtigt, at danske virksomheders korruption i udlandet bliver behandlet med lige så stor alvor som korruption begået her i landet. De første udmeldinger fra Udenrigsministeriet/Danida (https://globalnyt.dk/content/verdensbanken-sortlister-dansk-raadgivervirksomhed-korruption) kunne forstås i den retning, at man så anderledes på det på Asiatisk Plads. Det, mener vi, er et bekymrende signal. Derfor rettede TI-DK nogle kritiske kommentarer mod Udenrigsministeriets indledende håndtering af sagen og mente, at Udenrigsministeriet måtte give en bedre forklaring.

 Vi har til vores tilfredshed da også kunnet konstatere, at udviklingsministeren efterfølgende kom med nogle udtalelser, hvor hun præciserede, at korruption altid er uacceptabelt. Det er vi selvfølgelig enige i.

 TI-DK har derimod ingen mulighed for at vurdere, om virksomheden har været involveret i korruption, hvor langt ansvaret i givet fald rækker, eller hvad sanktionen skal være. Vi kan heller ikke vurdere, om Verdensbankens proces har været retssikkerhedsmæssigt betryggende. Generelt skal der ikke herske nogen tvivl om, at TI-DK naturligvis mener, at almindelige retssikkerhedsgarantier også skal gælde for virksomheder eller personer, der anklages for korruption. Det skal derfor altid vurderes, om processen giver tilstrækkeligt grundlag for at pålægge sanktioner.

 Efter TI-DKs opfattelse er det vigtigt, at der bliver sendt et klart signal om, at al korruption er uacceptabel. Så, hvis virksomheden vurderes at være ansvarlig for de skete ulovligheder, så skal der reageres over for det, sådan som man også ville gøre over for en virksomhed, der er involveret i korruption i Danmark. Når Udenrigsministeriet derimod frem til, at der ikke grundlag for en sådan reaktion, så bør det meldes klart ud. Dermed vil der ikke være tvivl om, at Danmarks Udenrigsministerium ikke accepterer korruption, uanset om det finder sted i Danmark eller i udlandet.

 Hvis du vil vide mere, om Transparency International Danmarks syn på denne sag eller korruption i almindelighed, så er du meget velkommen til at kontakte os.

 Ønsker du at støtte arbejdet mod korruption, kan du melde dig ind via vores hjemmeside.

REDIGERET med hensyn til efterfølgende udtalelse fra Udviklingsministeren.

Scroll to Top
Transparency International Danmark