Den nye WB-lov træder i kraft: Bedre beskyttelse af whistleblowere

I dag, den 17. december 2021, træder den nye Whsitleblowerlov i kraft og det glæder vi os over i Transparency International Danmark. ”Det er i dag en stor dag og det er er stort skridt i den rigtige retning, for at beskytte whistleblowere og at øge åbenheden i samfundet.” siger bestyrelsesmedlem Christian Ougaard. Christian Ougaard har på vegne af TI-DK deltaget i møderækken sammen med andre interesseorganisationer til at rådgive justitsministeriet i forbindelse med lovens tilblivelse.

Med whistleblowerloven skal offentlige myndigheder og større virksomheder etablere, en så kaldt, whistleblowerordninger. Det betyder at der skal etableres en ordning, hvor man som medarbejder kan komme med bekymrende forhold til et sikkert sted, hvor dette vil blive undersøgt yderligere.

Der er naturligvis ting vi, i Transparency International Danmark, gerne havde set anderledes, og vi vil selvfølgelig arbejde videre for at gøre loven og ordningerne endnu bedre. Men en dag som i dag skal vi glæde os over, at der samlet set er tale om en god og balanceret ordning. Det er også vigtigt at understrege, at den nye lov indfører en bedre beskyttelse af whistleblowere end tidligere.

Indtil i dag har whistleblowere være et juridisk ingenmandsland, da der ikke har været klare juridiske retningslinjer, for hvordan whistleblowere, eller dem der bliver whistleblowet om, er juridisk beskyttet. ”Denne lov et stort skridt i den retning for at sikre, at medarbejdere og samarbejdspartnere, der er bekendt med bekymrende forhold, får mulighed for i rimelig klare og sikre rammer at komme frem med deres viden uden at behøve frygte for negativer reaktioner som f.eks. fyring” lyder det fra Christian Ougaard.

Der ligger også i lovens ordning, at virksomheder og myndigheder skal give medarbejdere og samarbejdspartnere vejledning om, hvordan de skal benytte den konkrete ordning. Det har stor betydning for, at den enkelte ordning overhovedet kan komme til at fungere. Derfor opfordrer vi medarbejdere og samarbejdspartnere til at bruge ordningen, hvis der opleves noget ulovligt eller misforhold. Vi vil også opfordre ledelser til at prioritere de sager, der kommer og tage dem, der står frem seriøst. ”Som offentlige og privat organisation skal man omfavne whsitleblowerordningen, for den kan bidrage til at få løst problemer, inden de vokser sig for store og bliver til skandaler” afslutter Christian Ougaard.

Få mere information om loven og hvad der kan whistleblowes om samt hvor man skal gå hen på Datatilsynets whistleblowerhjemmeside her: https://whistleblower.dk/

Scroll to Top