Vores Integritetskultur presses i spørgsmålet om ’værdighed’

Tirsdag den 21. december havde Jesper Olsen og Karinna Bardenfleth, vores formand og næstformand, et debatindlæg i Politiken ovenpå at Folketinget skulle tage stilling til om, den nu dømte, Inger Støjberg var uværdig til at være medlem af Folketinget.

I indlægget i Politiken peger Jesper Olsen og Karinna Bardenfleth på, at det andre steder i verden er uhørt, at det er en politisk beslutning, om en politiker kan fortsætte sit virke i Folketinget efter at være blevet dømt, og ikke en domstolsafgørelse. Dilemmaet er her, at når det er en beslutning der skal tages i Folketinget, går der politik i den, og det kan være svært for nogen, for det var jo en god kollega og hvordan vil vælgerne tage imod, om man stemmer for eller imod.

De store partier har argumenteret for, at hvis vælgerne genvælger Inger Støjberg til Folketinget, må det anses for, at hendes straf er udstået og hun kan igen optage sit virke som folketingsmedlem og sågar minister, om muligt. Her stiller TI-DK sig kritisk og dvæler ved, hvad det er hun er dømt for. Nemlig misbrug af den magt, som hun blev betroet som minister. ”Det er alligevel noget at slå en streg over” skriver formandskabet i Politiken.

Dette signal er ikke godt at sende som Folketing, at man, som dømt for at misbruge den magt man for betroet til minister, godt kan fortsætte sit virke som medlem af Folketinget og ende med at få betroet samme magt, som man tidligere har misbrugt. Ligesom man ikke kan blive bankdirektør, hvis man er dømt for overtrædelser, der er uforenelige med virket som bankdirektør, bør man heller ikke kunne blive medlem af Folketinget for slet ikke at tale om at blive minister, hvis det er uforeneligt.

Så længe vores grundlov er, som den er, bestemmer politikkerne, hvem der er værdige til Folketinget. Derfor opfordre TI-DK til, at man kan have nok så meget personlig sympati for Inger Støjberg som menneske, men så meget desto vigtigere er det at man beskytter den danske integritetskultur. Den sikres ved, at man på forhånd erklærer Inger Støjberg uværdig og dermed sender et signal til vælgerne, at det også vil ske næste gang. Derved går disse stemmer ikke til spilde.

Læs hele debatinglægget her.

 

Scroll to Top
Transparency International Danmark