Nyt Eurobarometer

Europa-Kommissionen har udgivet en EU-dækkende opinionsundersøgelse (Special Eurobarometer 374) om korruption. Resultaterne af denne undersøgelse fremhæver, at borgere i hele Europa opfatter korruption som et stort problem. Rapporten omfatter holdninger til årsagerne og peger på de mest udsatte sektorer.
Resultaterne viser, at:

  • De fleste europæere (74%) mener korruption er et stort problem i deres land. Der er væsentlige regionale forskelle: 98% af respondenterne i Grækenland mener, korruption et stort problem, i modsætning til 19% af respondenterne i Danmark. 
  • Næsten halvdelen af ​​alle europæere (47%) mener, at niveauet af korruption i deres land er steget i de seneste tre år. Dette er især tilfældet for respondenterne i Slovenien (74%), Cypern (73%), Den Tjekkiske Republik (70%), Portugal (68%) og Rumænien (67%).
  • Borgerne mener, at korruption er særligt udbredt på niveau med de nationale (79%), lokale (76%) og regionale (75%) institutioner.
  • Ifølge respondenterne, strækker korruption og misbrug af magt sig over hele den offentlige sektor – de nationale politiske ledere (57% af de adspurgte) og embedsmænds tildeling af offentlige udbud (47%) er “det mest sandsynligt, at blive betragtet involveret i sådanne aktiviteter”.
  • Desuden, 67% mener, at korruption er en del af deres lands virksomhed kultur (88% af de adspurgte i Grækenland, Italien og Cypern).

Læs også:

Læs om andre studier vedr. korruption her

Scroll to Top
Transparency International Danmark