Folkemødet 2023

Transparency International Danmark takker for et godt folkemøde 2023, der igen bød på mange spændende debatter og events.
TI-DK’s formand Jesper Olsen deltog i fire debatter:
 
‘Consultancies and the green transition’. En debat om konsulentbureauers økonomiske motiver og den grønne omstilling, samt den mulige interessekonflikt herimellem. “Tager vi farten ud af politik, kan det give bedre arbejdsforhold for både konsulenthusene og politikerne. Derudover kræves transparens i måden, vi bruger pengene på” udtaler Jesper.
 
‘Big data’. En debat arrangeret af Europa-Parlamentet om håndteringen af personlige data og virksomhedsdata. Vi skal have øje for, hvad vi vil opnå med reglerne og holde dem simple. Det kræver også, at vi straffer misbrug hårdt, og har håndhævelse i fokus.
 
‘Er lovmøllen løbet løbsk?’. Sammen med politikere, tidligere topembedsmænd og advokater, diskuterede Jesper, om hastigheden i lovgivningsprocessen delegitimerer tilliden til demokratiet. Tiden er en afgørende faktor, og vi er i Danmark kendt for at have hurtige lovændringer. Det gør processen sårbar overfor påvirkning fra interessevaretagelse. Derudover bør vi have øje for detaljeringsniveauet og kompleksiteten af loven. Stor kompleksitet og hastighed gør lovgivningen sårbar overfor udefrakommende påvirkning, og gør at selv ordførerne kan have svært ved at sætte sig ind i stoffet.
 
Svingdørsproblematikken: I debat med Christopher Arzrouni fra Philip Morris og Thea fra kampagnen ‘Luk den gyldne svingdør’, blev politikeres og embedsmænds direkte vej fra offentlig embede til interesseorganisationer drøftet. En afkølingsperiode er et skridt på vejen, og vil både styrke tilliden til politikernes neutralitet, samt give mulighed for at politikerne kan bruge deres kompetencer i det private.
 
Derudover hørte vi debatter om hvidvask, økonomi i store sportsbegivenheder, samt mange flere.
Vi glæder os allerede til næste år!

Scroll to Top
Transparency International Danmark