Generalforsamling 2022

Åben virtuel generalforsamling i Transparency International Danmark den 24. marts kl. 17.00.

Transparency International Danmark inviterer medlemmer, støttemedlemmer og interesserede til ordinær generalforsamling torsdag den 24. marts kl. 17.00. Til generalforsamlingen fremlægges årsberetninger, årsregnskab og budget for 2022. Endelig vælger vi ny bestyrelse for det kommende år.

Generalforsamlingen er åben, så alle medlemmer og interesserede er velkomne til at deltage. Alle medlemmer med mere end 3 måneders anciennitet har stemmeret ved valget af ny bestyrelse. 

I årsrapporten i år kan du læse en kort gennemgang af hvilke sager hvert af bestyrelsesmedlemmerne har dykket ned i og arbejdet med i år. For eksempel; Åbenhedsprisen, korruption af AI, Beneficial Ownership og mere.

 

I mailen fremgår dagsorden for generalforsamlingen, årsrapport samt budget for 2021. 

Forslag til dagsordenens punkt 7 (Indkomne forslag) skal skriftligt være fremsat over for bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse dvs. d. 16 marts. Forslag kan sendes til bestyrelsen@transparency.dk.

 

Vedhæftede Årsregnskab er underskrevet af alle medlemmer af bestyrelsen. Den underskrevne version vil blive præsenteret på Generalforsamlingen. 

 

Tid og sted

Torsdag d. 24. marts kl. 17.00.

Virtuelt på Teams. 

 

Tilmelding

Du tilmelder dig generalforsamlingen ved at sende en mail til sekretariatet@transparency.dk , hvorefter du vil få tilsendt en mail ca. en uge inden generalforsamlingen med et link til deltagelse.

 

Ønsker du at blive medlem af Transparency International Danmark forud for generalforsamlingen, kan medlemskabet oprettes her. Et individuelt medlemskab koster 400 kr. om året. Hvis du er studerende eller pensioneret koster et medlemsskab 200 kr. om året.

Har du spørgsmål eller forslag til generalforsamlingen, er du velkommen til at sende dem til sekretariatet@transparency.dk.

SU: 18. marts  

Vi glæder os til at se jer alle virtuelt!

 

På bestyrelsens vegne

Jesper Olsen

Formand

Transparency International Danmark

Scroll to Top
Transparency International Danmark