tidligere politichefs frifindelse for bestikkelse ankes af anklagemyndigheden

Anklagemyndigheden har besluttet at anke frifindelsen af en tidligere afdelingschef i Rigspolitiet, der i byretten blev frifundet for bestikkelse. Det er set med Transparency Internationals øjne tilfredsstillende. Byrettens afgørelse var principiel i forhold til, hvad er en ‘fordel’ i straffelovens forstand når det kommer til bestikkelse. Vi ved fra mange domme, at det er strafbart at modtage en dyr middag på en restaurant i forbindelse med en kontrakt forhandling. Men at det ikke skulle være bestikkelse at modtage en fordel i form af opgaver, som i denne sag løb op i næsten 800.000 kr. virker ikke logisk. I mange sager om bestikkelse er et af problemerne, at ‘finde pengene’. I denne sag var pengene overført mellem bankkonti, der var betalt skat og moms af dem, men det bliver fordelen jo ikke mindre af, når man uberettiget får opgaven ved et brud på habilitetsreglerne. Nu får vi Landsretten vurdering. Enten sker der domfældelse, eller vi får et mere kvalificeret grundlag at drøfte om lovgivningen mod bestikkelse er god nok. Sådan må det være i en retsstat; hvor man samtidig er uskyldig til det modsatte er bevist. Og det er naturligvis grundlaget indtil en højere retsinstans måtte komme frem til noget andet
Scroll to Top
Transparency International Danmark