Generalforsamling 2023

Transparency International Danmark afholder den årlige generalforsamling torsdag d. 30. marts kl. 17. Vi i TI-DK ser vi rigtig meget frem at byde medlemmer, støtter og interesserede velkommen til en god aften med mange spændende ting på programmet.

Først vil Transparency Internationals internationale direktør, Daniel Ericsson, byde velkommen, hvorefter der bl.a. vil være gennemgang af årsberetning og -regnskab, samt valg af bestyrelsesmedlemmer. I år foreslår bestyrelsen ydermere en vedtægtsændring vedr. titler i bestyrelsen. Du kan se hele dagsordenen her.

Generalforsamlingen vil foregå virtuelt over teams. Det har vi besluttet for at alle, som ønsker at deltage har samme mulighed for det uafhængig af geografisk placering.

Hvis du ønsker at deltage, kan du tilmelde dig ved at skrive til sekretariatet@transparency.dk.

Scroll to Top
Transparency International Danmark