Generalforsamling vælger ny formand for Transparency International Danmark

Torsdag den 23. april valgte Transparency International Danmark tidligere næstformand, Jesper Olsen, til ny formand.

Det skete i disse coronatider på en online generalforsamling. Jesper Olsen blev valgt som ny formand og afløser Natascha Linn Felix, der har været formand siden 2017, tidligere næstformand og medlem af bestyrelsen siden 2012. På grund af foreningens regler om, at man højest kan vælges til fire sammenhængende valgperioder kunne hun ikke genopstille.

Jesper Olsen er 49 år, uddannet cand.jur og ekstern lektor i offentlig ret ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.   

“Med coronakrisen står verden over for en uhørt krise. Den udfordrer den måde verden fungerer på. Når økonomien er presset, bliver mennesker desperate og er villige til at gøre ting, man ikke normalt ville gøre. Vi er derfor særligt sårbare overfor korruption” udtaler Jesper Olsen og fortsætter:

“Overalt i verden, også i Danmark, samles utrolig stor magt på relativt få hænder. Det er nødvendigt, at der kan handles hurtigt. Men magten skal hurtigst muligt gives tilbage til parlamenter og domstole. Vi ser store udfordringer, også i Danmark, med åbenhed og Transparens.”

“Når man er i krig hedder det, at sandheden er det første offer. Men vi er ikke i krig. Åbenhed og tillid bør gøres til vores stærkeste våben, så Danmark også kommer gennem krisen som et sundt og tillidsbaseret demokrati.”

“Krisen udfordrer også Transparency International Danmark, der finansieret af private bidrag. Vi kan også mærke, at vores donorer er pressede økonomisk. Held i uheld, er vi så lille en organisation at selv små bidrag på nogle få hundrede kroner kan gøre en forskel. Derfor håber jeg, at folk vil tænke på os, fordi indsatsen med at forebygge korruption og magtmisbrug er vigtigere end nogensinde,” slutter Jesper Olsen.

Ny i bestyrelsen er også Frederik Carl Windfeld, der er 21 år og studerende på Institut for Statskundskab. Han har i de seneste to år været aktivt medlem af frivilliggruppen. Frederik er desuden instruktor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet i faget Dansk og Komparativ Politik 2 og studentermedhjælper på to forskningsprojekter ved hhv. Institut for Statskundskab og Institut for Psykologi, begge på Københavns Universitet.

Ny suppleant for bestyrelsen er også Jasmin Frentzel Sørensen, 24 år, der læser BA i Global Humanities (International Studies and Cultural Encounters) ved Roskilde Universitet. Jasmin er desuden studentermedhjælper i Udenrigsministeriet.

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen udover Jesper Olsen af følgende medlemmer:

  • Christian Ougaard
  • Marina Buch Kristensen
  • Terkel Riis-Jørgensen
  • Karinna Bardenfleth
  • Charlotte Willer
  • Frederiks Carl Windfeld
  • Birgitte Bang Nielsen
  • Marie-Louise Seidler Nesheim

Suppleanter:

  • Jasmin Frentzel Sørensen

Ny næstformand bliver valgt på bestyrelsens første møde i starten af maj måned.

Scroll to Top