Global standard for anti-korruption vedtaget

08-11-2016 Det er med glæde, at Transparency International Danmark konstaterer at en ny global standard for anti-korruption er vedtaget. TI har siddet med i den danske arbejdsgruppe og aktivt deltaget i arbejdet med udviklingen af standarden, som går under det knapt så mundrette navn ”ISO 37001 Ledelsessystemer vedrørende antikorruption – Krav og vejledning”.iso_english_logo_icon-svg
Standarden er netop lanceret af Dansk Standard og de øvrige involverede aktører verden over. Resultatet vækker begejstring og håb om øget professionalisering af arbejdet med anti-korruption blandt private virksomheder, civil samfundsorganisationer og offentlige myndigheder. Standarden er nemlig et redskab for alle typer af organisationer, store som små, lokale som globale, private som offentlige og forventes at skabe en fælles referenceramme for hvordan et anti-korruptionsprogram bør se ud.
Selve standarden har fokus på de interne processer og ledelsessystemer, og lægger sig tæt op af eksisterende international lovgivning på området såsom den engelske og amerikanske anti-korruptionslovgivning. For at efterleve standarden kræves det, at organisationen har en klar ”tone-at-the-top” om at tage afstand til korruption fra ledelsen og bestyrelsens side, har klare processer for aktiv risikovurdering og due diligence, træner medarbejdere og kommunikerer.
Det er selvsagt klart, at en standard ikke giver garanti for, at en medarbejder ikke begår korruption i virksomhedens navn. Det er derfor vigtigt for at få en reel effekt, at standarden ikke blot bliver en tick the boks-øvelse, men at intentionerne faktisk implementeres, og virksomheden åbner op for en dialog om udfordringer og dilemmaer om anti-korruption og bestikkelse. Det er reelt her, standarden skal stå sin prøve.
Gennem de seneste år har det været en stigende tendens, at kunder indskriver krav om anti-korruptionsprogrammer i kontrakter med underleverandører. Her kan den nye standard spille en stor rolle, fordi der nu er enighed om, hvad et sådant program indbefatter. Samtidig er håbet, at det kan være med til at rykke den internationale agenda yderligere, således at korruption bliver anset som noget der helt kan undgås, hvis alle tager sit ansvar.

Scroll to Top
Transparency International Danmark