Hellere sige nej til en kontrakt end vinde den ved urent trav

Adm. Direktør for den danske medicinalvirksomhed Coloplast, Lars Rasmussen, var klar i sin retorik: Det er bedre at sige nej til en kontrakt og miste en ordre, end at vinde den ved at betale bestikkelse. Så kort kan det siges. Og det var et budskab, der lød igen og igen på konferencen som Transparency International Danmark afholdt d. 30. maj i et samarbejde med CBS og Dansk Industri. Her var den private sektor mødt talstærkt op for at tale om og lære at håndtere udfordringer med den korruption, som de ikke sjældent bliver mødt med, når de opererer internationalt. Konferencen blev afholdt i CBS’s undervisningslokaler, hvor ca. 100 virksomheder deltog som aktive studerende. De benyttede dagen til at suge ny viden til sig, erfaringsudveksle, bytte visitkort og diskutere deres daglige udfordringer med korruption og bestikkelse.
Der var på konferencen lagt stor vægt på den praktiske håndtering af udfordringer med korruption.  Det betød oplæg om hvor man finder data til sin risikostyring og due diligence, hvordan og hvorfor man opretter whistleblowing-systemer og erfaringer med deres effekt, hvordan man udvikler en anti-korruptionspolitik og får både den øverste ledelse og medarbejderen på gulvet til at tage aktivt ejerskab gennem træning og involvering, bud på hvordan der kan kommunikeres om korruption, erfaringer med at samarbejde med andre om anti-korruptionsinitiativer og meget mere.
I alt blev der præsenteret 13 virksomhedscases, som blev skudt i gang af den internationale formand for Transparency International Danmark Huguette Labelle. Hun sendte fra morgenstunden optimisme ud i plenum, om at det går den rigtige vej i kampen mod korruption, og at virksomheder ved netop at tage deres ansvar alvorligt er med til at hindre udbredelse af korruption og bestikkelse. Hun slog dog også fast, at verdens stater og regeringer har et stort ansvar, og at det er i fællesskab udfordringen skal løses. Konferencen blev afrundet med løfter fra Investering- og Handelsminister Pia Olsen Dyhr, der lancerede et initiativ om at hjælpe mindre og mellemstore virksomheder i kampen mod korruption. Et initiativ vi i Transparency International Danmark venter spændt på at se udfoldet i den nære fremtid.
Konferencen og samarbejdet mellem TI-DK, CBS og Dansk Industri viste med al tydelighed, at emnet korruption og bestikkelse bestemt har stor interesse i den private sektor i Danmark, og er noget der tages seriøst på direktionsgangene. Men som Lars Rasmussen meget rammende beskrev, så er det kun gennem vedvarende opmærksomhed på emnet, at risikoen kan minimeres, for at en medarbejder et sted ud i verden egenrådigt beslutter at betale bestikkelse. Det er derfor umuligt at give garantier på at være korruptions-fri. Men ved at tage emnet seriøst og sætte ind med politikker, træning og sende et klart signal fra den øverste ledelse, er man nået et langt stykke vej med at få vist omverdenen, at her er der ingen grund til at spilde sin tid med at forlange penge under bordet. Og præcis sådan går en klar og aktiv anti-korruptionspolitik hen og bliver penge værd på bundlinjen.

Scroll to Top
Transparency International Danmark