Huguette Labelle i Danmark

Besøg af Transparency Internationals formand
I forbindelse med Anti-korruptionskonferencen afholdt d. 30. maj i samarbejde med DI og CBS, havde TI-DK inviteret Transparency International’s internationale formand – Huguette Labelle – som key-note speaker. Vi fik fornøjelsen af at have Huguette i Danmark fra d. 29. maj til d. 1. juni, hvilket vi udnyttede til fulde med et travlt program af spændende møder.
Mange spændende møder
Det blev til en lang række forskellige møder og interviews omkring temaet for konferencen, nemlig anti-korruptionsarbejdet i den private sektor. Blandt andet holdt Huguette møde med TI-DKs støttemedlemmer og det nordiske Global Compact Netvork, ligesom der blev lavet et større portræt interview med hende, som blev bragt i Berlingske den 10. juni.
Det blev også til et møde med udviklingsminister Christian Friis Bach, hvor der blev diskuteret samarbejde mellem TI og Danida, budgetstøtte og bekæmpelse af korruption i de lande, som Danmark støtter med udviklingsbistand.
Huguette mødtes også med Folketingets Ombudsmand og fik et indblik i hvordan denne institution fungerer samt om samarbejde med ombudsmands-instyitutioner i andre lande.
Hun mødtes også med OSCE Parliamentary Assembly (den organisation, der overvåger valghandlinger i mange lande) og sluttede sin sidste dag af med et møde med Transparency Greenland.
Offentlighedsloven og den vigtige tillid
Da Huguettes besøg faldt sammen med andenbehandlingen af forslaget til ny offentlighedslov, fik Huguette fortræde for Folketingets Præsidium og Retsudvalg i den anledning. Her talte hun om internationale tendenser og best practice indenfor offentlighedslovgivning, og pointerede flere gange, at de folkevalgte må holde sig for øje, at den information de besidder, tilhører borgerne i et demokrati. Embedsværk og ministre administrerer denne information, og selvom der naturligvis skal være grænser for offentlighed, bør udgangspunktet være, at informationen tilhører borgerne.
De grænser der skal være, bør defineres klart og utvetydigt. Internationalt kan man således også se, at i mange af de lande der vælger en meget åben tilgang, nyder de folkevalgte som resultat også stor opbakning. Dernæst pointerede Huguette for både præsidiet og retsudvalget, at det fornemmeste de folkevalgt har, er folkets tillid. Den tillid bør man som folkevalgt altid værne om, og det gøres bedst ved at styrke troen på, at man som regering ikke har noget at skjule.
Huguettes besøg blev for TI-DK således endnu en lejlighed til at understrege vores store bekymring over den offentlighedslov der er blevet vedtaget af Folketinget. Netop den tillid som Huguette taler om, frygter vi kan svækkes gennem denne lov. Tidligere års Global Corruption Barometer har vist, at danskerne har mindst tillid til politiske partier og medier når det kommer til muligheden for korruption. Netop offentlighedsloven skal styrke tilliden til disse to institutioner ved dels at give borgere og journalister adgang til information om magtens forvaltning, og samtidig give journalister adgang til validt materiale for deres historier. Med en offentlighedslov der i så høj grad lukker ned for det der foregår risikere tilliden til begge institutioner at svækkes, idet man som journalist nu i stedet må bygge sine historier på anonyme kilder.
Vi tror på, at den information der vil ud, også kommer ud. Og når offentlighedsloven ikke længere tillader det, vil den finde vej ud som brune konvolutter og anonyme kildeudsagn. Dette leder til en sidste vigtig pointe i denne sag, nemlig at den beklagelige vedtagelse af den nye offentlighedslov understreger vigtigheden af at vi i Danmark får en bedre lovgivning på whistleblower området. Dette har TI-DK advokeret for i mange år, og vi vil den kommende tid lægge yderligere kræfter i at arbejde med denne sag.

Scroll to Top
Transparency International Danmark