Transparency International fylder 20 år

Det er i år 20 år siden, at en række personer med Peter Eigen i spidsen lagde hjørnestenen til kampen mod korruption med indvielsen af ​​Transparency International på en konference i Berlin.
Frustrerede over den manglende vilje blandt verdens ledere til offentligt at anerkende behovet for at bekæmpe korruption, besluttede deltagerne at vende slagets gang mod bestikkelse, underhånds aftaler og misbrug af magt, og skabe “en international koalition mod korruption i internationale forretningstransaktioner.”
I de tyve år, der er gået siden da, har Transparency Internationals daglige indsats bevæget sig fra ikke kun at belyse forretningstransaktioner og omfatter nu en kolossal indsats for at skabe gennemsigtige regeringer og ansvarlige ledere, et bredt netværk af fortalervirksomhed og juridiske rådgivningscentre , skelsættende forskning og, sidst men absolut ikke mindst, en tilstedeværelse i mere end 100 lande, skabt ved hårde arbejde, engagement og dristighed.
På nationalt plan, har uafhængige chapters i 107 lande med held advokeret for whistleblower beskyttelse, love om offentlig adgang til information og andre regeringsførelses reformer. På lokalt plan har bevægelsens juridiske rådgivningscentre, der eksisterer i mere end 60 lande, tilbudt gratis rådgivning til ofre for korruption og har presset på for forandring.
Takket være vores fælles indsats, mod og opfindsomhed, har korruption i de sidste 20 år gået fra at være et tabubelagt emne til at være det mest omtalte emne i forhold til sociale udfordringer på verdensplan. Med to internationale aftaler (OECD konventionen om bekæmpelse bestikkelse, ratificeret af 40 lande, og FN-konventionen mod korruption, som er ratificeret af 165) samt flere regionale konventioner regeringer imellem, der søger at stoppe svøbet af udenlandsk bestikkelse og korruption, er vi allerede kommet et pænt skridt på vejen.
Ser man på de næste 20 år, vil vi sammenlægge vores individuelle styrker for at skabe en verden fri for korruption, hvor folk både kan forvente, at deres ledere bliver holdt til ansvar og ikke skal møde bestikkelse som i dag. På den måde, kan vi komme det næste og vigtige stykke af vejen.
Transparency International vil gerne takke alle der yder en indsats for organisationen, medlemmer som frivillige, private som virksomheder, for deres indsats i kampen mod korruption.

Scroll to Top
Transparency International Danmark