Hvad kan man få for 894 millarder kroner?

01/07/2014 – De nye EU Parlamentsmedlemmer mødtes i dag i deres første plenarmøde – Transparency International Danmark vil gerne ønske god arbejdslydt og minde om, at vi har en aftale… 

5 danske Europaparlamentsmedlemmer valgte at skrive under på Transparency Internationals Anti-Korruptions Pledge inden valget den 25. maj som blandt andet forpligter politikerne til, at arbejde for øget beskyttelse af whistleblowere og transparens i forhold til EU’s forbrug af offentlige midler.
Aftalen er nu trådt i kraft og Transparency International vil gøre sit til, at holde politikerne op på deres ord – og der er meget på spil, for EU Komissionen estimerer, at det er hvert år går cirka DKK 894 millarder tabt til korruption.
Med henvisning TI’s integritetsstudie af EU opfordrer TI’s EU Direktør, Carl Dolan, politikerne til, at “[…] sætte handling bag ord i kampen mod korruption.”
Integritetstudiet viste flere områder, hvor EU kan forbedre sine processer for at undgå at svimlende beløb fra det offentlige ender i private lommer. Ét godt sted at starte, ville være i EU’s lovgivende process, som på nuværende tidspunkt ikke har krav om oplysning omkring lobbyarbejde og hvor væsentlige forhandlinger stadig foregår bag lukkede døre med fare for dyre aftaler under bordet.
De danske politikere, som valgte at skrive under på aftalen vil i den kommende tid høre fra Transparency International, så vi kan komme dialog om at undgå, at de DKK 894 millarder bliver brugt på jakkesæt og dyre aftaler. Transparency International sender en stor tak til alle fem politikere, som er: Margrethe Auken (SF),  Ole Christensen (A), Morten Messerschmidt (DF), Anders Vistisen (DF) og Rina Kari (N).

Scroll to Top