Regeringen skærer ned på overvågning og vinker farvel til 621.975 “uanvendelige” informationer om dig

Internet_surveillance
05/06/2014 – Alene i 2013 er der indsamlet 3,500 milliarder informationer om danskernes gøren og laden, eller cirka 621.975 registreringer per person. EU domstolen har slået fast, at overvågningen er ugyldig.  

Justitsminister Karen Hækkreup (S) bekræftede i denne uge, at internetlogningen ophører allerede i næste uge, mens telefonlogningen fortsætter. Nedlæggelsen kommer, som et resultat af EU-domstolens afgørelse om, at logningen, som et led i terrorbekæmpelse, er i strid med EUs grundlæggende regler.
Det har samlet kostet 200 millioner kroner i oprettelse plus 50 millioner om året fra teleselskaberne, at opretholde regeringens nuværende direktiv om logning af samtlige danske statsborgeres telefon- og internetbrug. Logningen står for den største samlede overvågning af danskerne nogensinde og har længe været under kritik, primært med henvisning til danskernes retssikkerhed.
Direktivet, som trådte i kraft i september, 2007, havde til formål at understøtte PET’s arbejde mod terrorisme herhjemme, men internetlogningen, som udgør cirka 90% af dataene, blev allerede i 2012 i en rapport fra justitsministeriet kaldt “stort set uanvendelige”. Hos regeringen tyder det da også på, at hensynet til det uproportionelle forhold imellem omkostninger og egentlig anvendelse af informationerne overgår hensynet til privatlivets fred.
Karen Hækkerup understreger, at “(…)Det betyder ikke, at det ikke kan skrues sammen på en anderledes måde en anden gang, men vi kan ikke opklare de ting, vi gerne ville, og derfor er det bedst at ophæve reglerne.”
Regeringen skal således til efteråret beslutte, i hvilket omfang telefonlogning skal fortsætte og om internetlogning skal genoptages i en anden, mere effektiv, form.
Indtil videre er EU’s dom ikke umiddelbart entydig og de danske direktiver indeholder flere omstændigheder, som skal sikre retssikkerheden. Alligvel møder regeringens tilgang til sagen kritik fra flere sider, blandt andet fra chefjurist i CEPOS, Jacob Mchangama, der henviser til EUs Charter for Grundlæggende Rettigheder og forventer endnu en retssag fra EU domstolen, som bør fastslå en gang for alle, at overvågningen er en ugyldig krænkelse af borgerens retssikkerhed.
Transparency International følger sagen tæt, både på EU hold og herhjemme, og du vil kunne læse mere om sagen her på siden i løbet af efteråret.

Scroll to Top
Transparency International Danmark