Praktiske informationer vedr. generalforsamling d. 17. marts

11-03-2016 Vi holder den 17. marts generalforsamling for alle foreningens medlemmer. Før generalforsamlingen får vi besøg af Gareth Sweeney, chefredaktør på TIs Global Corruption Report. Her følger lidt praktiske informationer om aftenen.
 
OPDATERING: Du kan læse referat fra generalforsamlingen her, og årsrapport fra 2015 her.

HVAD
Der afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Nye arbejdsopgaver, godkendelse af budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
  6.1 Afstemning om SKAT som støttemedlem af foreningen
 7. Valg af formand
 8. Valg af revisor
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 10. Eventuelt

Før generalforsamlingen vil der være et fagligt oplæg af TIs Gareth Sweeney, chefredaktør på TIs store Global Corruption Report. I anledning af publiceringen af seneste “Global Corruption Report: Sport”, vil Gareth fortælle om korruption i sportens verden. Som det fremgår af de seneste versioner af vores nyhedsbrev, er dette et emne der har optaget os meget i TI-DK. Sportens verden omsætter for svimlende summer, men er fortsat forbløffende uigennemsigtige. 2015 var året hvor korthuset faldt sammen og korruption i sport må siges at have været en af de allerstørste korruptionshistorier sidste år. Læs mere om “Global Corruption Report: Sport“.
 
HVEM
Alle medlemmer af TI-DK er velkomne til at deltage ved arrangementet. Skriv venligst til “sekretariatat [at] transparency dk” såfremt I ønsker at deltage.
 
HVORNÅR
Arrangementet starter kl. 17.00, men vi anbefaler at komme i god tid. Der vil være et fagligt oplæg fra kl. 17.00 til 18.30, og generalforsamlingen forventes at strække sig fra kl 18.30 til kl. 19.30.
 
HVOR
Generalforsamlingen afholdes på CBS’ Porcelænshaven 26 på fjerde sal, ikke så langt fra TI-DKs kontor på Porcelænshaven 18. Lokalet er nemmest at finde fra Søndre Fasanvej, hvor man blot følger vejen Porcelænshaven, tager først dør på venstre hånd og følger trapperne op til fjerde sal. Vi vil naturligvis være behjælpsomme med skiltning. Se kort her.

Porcelænshaven 26 (CBS),
2000 Frederiksberg
Lokale PH408

 
I overensstemmelse med vedtægternes §2 vedlægges her udkast til årsrapport for 2015 samt budget for 2016. Årsrapporten afventer revisionspåtegning, som vil være klar til generalforsamlingen.

Scroll to Top