Inspiration til sommerlæsning

27-07-2016 “The Hidden Wealth of Nations” af Gabriel Zucman, forord af Thomas Piketty, The University of Chicago Press.
Enhver økonom kender skotten Adam Smiths bog “The wealth of Nations” fra 1776. zucmanSmith Wealth
En anden vinkel på – skjult – rigdom er nu kommet i bogen “The Hidden Wealth og Nations” af Gabriel Zucman. Har beskrives de mekanismer, som kan bruges til at gemme formuer for beskatning, for kreditorer og ja – for ægtefæller. Zucmans bog beskriver mekanismerne og forsøger at kvantificere størrelsen af de formuer, som er skjult. Panama-leaks viser så nogle af de konkrete personer, som benytter mekanismerne og deres selskabskonstruktioner.

Den gennemsnitlige skatteål
En gennemsnitlig skatteunddrager – skatteål – er en EU-borger, som via et tomt selskab, en trust, registreret på British Virgin Islands, har formuen placeret i en investeringsforening i Luxembourg så han betaler 0-skat.Økonomen Zucman går lige til benet i sin bog. Klart og tydeligt tegner han billedet af verdens skattely, som gemmer anslået 7.600 milliarder $ svarende til anslået 8% af de globale husholdningers værdipapirer dvs. aktier og obligationer m.v. men fraset yachts, kunst, juveler og guld. Penge, der stammer fra legale såvel som illegale aktiviteter som bestikkelse og hvidvask. Der har aldrig været så mange penge i skattely som nu.
Beregnet på grundlag af offentligt tilgængelige statistikker fra den schweiziske nationalbank, BIS m.fl. – og med fornødne forbehold – beskriver Zucman den specialisering og arbejdsdeling, der er sket imellem skattely-landene. Schweiz er depotsted, hvor nummerkonti er afløst af bogstavkonti for trusts, fonde og tomme selskaber. Luxembourg, Bahamas og Panama leverer investeringsstrategier og sløring. Selve investeringerne foretages af investment managers domicilerede i Luxembourg, Irland eller på Cayman Islands. Valg af domicil handler helt enkelt om hvilket retsgrundlag den enkelte kunde finder formålstjenligt, og der findes jo adskillig flere skattely-lande end de nævnte.
Handlingsplan mod skatteunddragelser på 3 punkter:

  • Et globalt register over ejere af verdens værdipapirer, svarende til vores danske VP Securities blot verdensomspændende; det vil afsløre hemmeligt ejerskab og dermed skatteunddragerne.
  • Sanktioner af skattely skal fremme åbenheden. Brug toldtarifferne til at straffe de typisk små skattely-lande, så deres varer bliver dyrere at importere til de store aftagerlande.

Og endelig

  • Multinationale selskaber skal beskattes nationalt i forhold til de indtægter de tjener i det pågældende land. Slut med at konsolidere indtægterne og føre dem hen i ly til 0-beskatning.

Hvem er taberne i dag?
I skatteprovenuets Bermudatrekant anslås det, at der forsvinder knap 200 milliarder$ årligt. Europa taber mest. Det anslås at 10% af europæiske formuer er i skattely, men da disse anslås til 2.600 milliarder $, svarende til knap 35% af de samlede 7.600 milliarder $ i skattely, bliver Europa forholdsvis hårdt ramt. For Latinamerika og Afrika anslås det at 20-30% af formuerne er i skattely, mens tallet er 50% for Rusland.
Mange relevante problemstillinger rejses i bogen, såsom den globale statistiske ubalance, “Hullet”, hvor verdens samlede finansielle passiver på mystisk vis overstiger aktiverne, mulighederne for de nye FATCA regler fra USA, ligesom Zucman leger med tallene for tabte skatteprovenuer og den gavn, de kunne gøre.
Alt i alt en meget tankevækkende og anbefalelsesværdig bog, også egnet til sommerens hængekøje.
Thomas Piketty kalder bogen den bedste nogensinde om skattely, og hvordan vi bekæmper dem. Vi kan dog også anbefale Nicolas Shaxsons “Treasure Islands”.

Scroll to Top