Juncker viser positive skridt i retning af obligatorisk lobbyregister i EU

2014-06-08 – Transparency International er glade for, at EU-formand, Jean-Claude Juncker, var klar i mælet omkring en ændring af det nuværende lobbyregister fra frivilligt til obligatorisk. Nu begynder arbejdet med at få det ført ud i livet. Heldigvis har vi en aftale med adskillige af de danske MEP’er!

Ved sin indsættelse som formand for EU Kommissionen i juni måned udtrykte  Jean-Claude Juncker, sig i klare vendinger vedrørende sin hensigt om at gøre EU’s nuværende lobbyregister obligatorisk for Bruxelles hær af interessenter.

“Jeg vil sikre, at lobbyregisteret bliver obligatorisk. Jeg ønsker, at den europæiske befolkning ved, hvem der har mødtes med hvem, og hvem der har talt med hvem. Og jeg ønsker, at de andre institutioner følger vores eksempel,” udtalte formanden i sidste uge.

Dermed lagde Juncker ud med at gøre sig populær hos EU Parlamentet, Transparency International og andre NGO’er, der i årevis har skubbet på for sagen.
Som TI DK påpegede tidligere på året, er der over 800 milliarder kroner, som hvert år går tabt til korruption i EU. Et obligatorisk lobbyregister, der klarlægger hvilke virksomheder og organisationer, der har interesser i EU’s lovgivningsarbejde vil derfor være med til at besværliggøre ulovlige aftaler om indflydelse.
 
Men vejen kan blive lang og besværlig for den juridiske arbejde mod et obligatorisk register. Det er nemlig allerede i 2013 blevet fastslået af et udvalg indenfor EU, at sådan et tiltag enten kræver ændringer i EU-traktaten eller énstemmighed blandt samtlige 28 medlemslande, og dét er ikke så nemt.
Til gengæld stod Lobbyregisteret til at skulle revideres inden udgangen af 2017 under alle omstændigheder, så når Juncker skruer bissen på, allerede kan det være fordi han forudser en besværlig proces og ser en fordel i at være klar i sit mål fra start.
Kritikere af tiltaget påpeger, at det i forvejen anslås at være størstedelen af både virksomheder og interesseorganisationer, som er registreret på nuværende tidspunkt samt at det i stigende grad vil være i alles interesse, at registrere sig, obligatorisk eller ej, alene for at undgå mistanken om korruption.
Men med over 20.000 interesserepræsentanter i Bruxelles, hvis primære mål er at påvirke EU’s lovgivning mener Transparency International, at et obligatorisk register er en positiv måde at fremhæve og beskytte den demokratiske proces i EU og samtidig beskytte EU’s parlamentarikere mod at indgå dialog med potentielt korrumperede interessenter, der ikke udviser åbenhed omkring deres mål.
Du kan læse mere om Transparency International EU’s arbejde med lobbyregisteret på deres hjemmeside.
Hos Transparency Danmark vil vi gøres vores for, at de danske MEP’er lever op til den aftale de underskrev med os tidligere på året bliver overholdt. Aftalen gik ud på, at politikerne skulle vise, at de bevidst arbejder for åbenhed og transparens i EU og hos TI DK mener vi, at dette er et oplagt sted at starte.

Scroll to Top
Transparency International Danmark