Justitsministeriets opdaterede pjece om korruption er stadig for smal

12-05-2015 Justitsministeriet har den 5. maj 2015 udsendt en ny version af pjecen “Undgå korruption“. Her er vores formands kommentar til pjecen.
Undgaa korruption 2015 [DOK1596240]
Det er glædeligt, at ministeriet får rettet ind efter de henstillinger, som bl.a. OECD fremført flere gange, om at tydeliggøre forbuddet mod brugen af smørelse .
Den foregående udgave af pjecen er fra februar 2007. Størstedelen af pjecen er identisk med 2007-udgaven, men afsnittet om smørelse er fundamentalt ændret (s. 5-6) og i forordet er der en ny sætning: “Pjecen har også til formål at sende et signal om, at korruption og bestikkelse er uacceptabelt, såvel i Danmark som i udlandet.” Desuden er Lene Espersens kontrafej erstattet med Mette Frederiksens ditto.
Begrebet korruption
Først vil har vi dog anføre, at ministeriet fortsat kun behandler bestikkelse og smørelse og ikke andre former for korruption, som f.eks. afpresning, nepotisme og karteldannelse. Det havde således været mere korrekt at kalde pjecen “Undgå bestikkelse”. Hvis man vil se en bredere dækning af korruption, kan man f.eks. gå til Danida’s anti-korruptionspolitik. Man bliver jo lidt begrebsforvirret, når pjecen flere gange taler om “korruption og bestikkelse”, når bestikkelse rettelig er en delmængde af korruption.

Kampen mod smørelse skærpes – måske
Smørelse er mindre betalinger eller andre ydelser, som gives for at fremme en forretningstransaktion. Det kan f.ex. være en karton cigaretter til en tolder, som skal toldbehandle en container. Behandlingstid uden smørelse: 1 uge. Behandlingstid med smørelse: 1 time.
I 2007-pjecen omtales det, at der i nogle lande er tradition for smørelse, og hvis der er en sådan stærk tradition, kan betaling af smørelse være straffri. Af et eksempel i 2007-pjecen kan man også udlede, at 25.000 kr. er for stort et beløb til at være smørelse. I 2015-pjecen er der en tydelig skærpelse: “(…) “smørelsespenge” vil således som absolut hovedregel (…) udgøre en overtrædelse af straffelovens §122. ” . I eksemplet har man nu nævnt et beløb på 150 kr. for at indikere beløbsgrænsen for smørelse vs. bestikkelse.
Vi opfordrer sprogligt interesserede til at fundere over begrebet “absolut hovedregel“.
Som en helt særlig omstændighed, som kan medføre straffrihed, nævnes smørelse i forbindelse med et fængselsbesøg i udlandet (måske husker du nogle fængselsscener i Thailand fra TV-serien Arvingerne). Dette kaldes af jurister for “materiel atypicitet
Tankevækkende sluttes der af med sætningen: “Virksomheder bør så vidt muligt undgå at gøre brug af sådanne betalinger“.
Desuden er der en reminder til bogføringspligtige om at hvis der udbetales smøringspenge, skal der altid ske bogføring af udgifterne hertil. Det må så være på “Konto for strafbare betalinger” eller hvad?
Sammenfattende kan man nok opfatte ministeriets holdning som modsætningsfyldt: På den ene side er det uacceptabelt og som absolut hovedregel strafbart – på den anden side opfordrer man virksomhederne til så vidt som muligt at undlade disse handlinger, men de skal huske at bogføre dem korrekt.
Personligt ser jeg frem til næste besøg af OECD’s arbejdsgruppe imod bestikkelse for at høre deres vurdering. Det kunne også være et dilemma for radio-programmet Mads & Monopolet.
Et par juridiske finesser
Både bestikkelse og smørelse er strafbart i Danmark. Hvis en dansker er involveret i bestikkelse eller smørelse i udlandet, indføres kravet om dobbelt strafbarhed, dvs. handlingen skal være strafbar både i Danmark og i det pågældende land uanset om der er en de facto tradition herfor.
Hvis det ikke er strafbart at betale bestikkelse på Samoa, kan en dansker ikke straffes for at betale bestikkelse der, selvom handlingen er strafbar i Danmark. Denne nuance mangler helt i pjecen. (Det er jo heller ikke strafbart at køre bil i venstre side af vejen, bare man sørger for at gøre det i England).
Det skal også bemærkes, at der ikke er skattemæssigt fradrag i Danmark for smørelse betalt i udlandet selvom smørelse er lovligt i det pågældende land.
 
Du finder den opdaterede version af “Undgå korruption” her. Versionen fra 2007 finder du her.
 
 
 

Scroll to Top
Transparency International Danmark