Fem klare anbefalinger om partistøtte – TI-DKs høringssvar

30-04-2015 Den længe parkerede partistøttebetænkning blev endelig offentliggjort i marts, med over 400 siders analyse og anbefalinger til ændringer i partistøttereglerne, og i går indsendte vi vores høringssvar til Justitsministeriet
3
Som du kunne læse i vores artikel fra marts, kunne vi i TI-DK tilslutte os mange af udvalgets anbefalinger, men kunne samtidig pege på en lang række områder, hvor betænkningen simpelthen ikke var vidtrækkende nok. Heldigvis kom vi på høringslisten, og fik mulighed for at indsende vores overvejelser og anbefalinger til Justitsministeriet.

I vores høringssvar giver vi fem klare anbefalinger til ændringer i partistøttereglerne:

  • Konsolidering af partiregnskaberne, så støtte på alle niveauer (nationalt, regionalt og kommunalt) bliver offentliggjort
  • Stop for anonyme bidrag – hvilket udvalget i betænkningen var negativt indstillet over for, men ændrede holdning til i en opfølgende kronik
  • Præcisering af regler om skattemæssigt fradrag for partistøtte, hvor fradragsretten enten begrænses eller afskaffes
  • Præcisering af regler om juridiske personers (selskaber o.l.) mulighed for at yde partistøtte – noget, betænkningen ikke forholder sig til
  • Præcisering af regler om udenlandske donorer, da der ikke er nogen begrænsninger på området i dag

Alle fem er udformet med målet om at begrænse korruption og fremme integritet og transparens. De er baseret på vores eget policy paper og ikke mindst på anbefalingerne fra Europarådets anti-korruptionsgruppe GRECO (Group of States against Corruption), som Danmark tiltrådte i 2003, men kun sporadisk er nævnt i selve betænkningen.
Du kan læse vores høringssvar med fuld begrundelse for vores anbefalinger her.

Scroll to Top
Transparency International Danmark